Strona Główna

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Z okazji Świąt Wielkanocnych Naszym Studentom, Wykładowcom,
Pracownikom składamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne.
Niech ten wyjątkowy czas Świąt Wielkanocnych przyniesie wiele szczęścia
i radości i niech napełni Nas Wszystkich nadzieją na powrót do codzienności.
Życzą Kanclerz, Rektor, Dziekan i Prodziekan.

Informacja Rektora z dnia 31.03.2021 r.

W sprawie listu Wojewody Mazowieckiego, Konstantego Radziwiłła z prośbą o
zaangażowanie studentów do pracy przy zwalczaniu epidemii

W związku z listem Wojewody Mazowieckiego skierowanym do Radomskiej Szkoły
Wyższej przekazuję apel o zaangażowanie studentów,  chętnych do pomocy przy zwalczaniu
epidemii. Osoby, które wyrażą chęć pomocy   w postaci wsparcia  kadrowego,  mogą zgłosić
swoje dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu) w celu utworzenia listy studentów
deklarujących gotowość do pomocy. Lista ta zostanie przekazana do Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie.

PISMO dr Zbigniew Kwaśnik – Rektor Radomskiej Szkoły Wyższej

Informacja rektora radomskiej szkoły wyższej z dnia 10 marca 2021 roku

Ze względu na obecną pogarszająca się sytuację epidemiczną, od dnia 11 marca 2021 roku wprowadza się wyłącznie tryb zdalnego kształcenia w Radomskiej Szkole Wyższej.

Wszystkie zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym na platformie MS Teams, w terminach wskazanych w harmonogramach zajęć.

W związku z odwołaniem zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej, kontakt z Uczelnią jest możliwy tylko telefonicznie lub e-mailowo.

Komunikat dla studentów chcących się wpisać na listę dodatkową na szczepienia studentów przeciw Covid -19

Wszyscy studenci  którzy  chcieliby dopisać się do listy studentów szczepionych w ramach grupy „0” , w tym studenci nowoprzyjęci do Radomskiej Szkoły Wyższej, mogą  zapisać  się na szczepienia,   na listę dodatkową  znajdującą się   w siedzibie Wydziału Nauk o Zdrowiu , u Pani Marty Mioduszewskiej Grudzień   /pokój 106/,   w terminie do 12 marca 2020 roku,  wypełniając  dwa druki znajdujące się poniżej.

 

1. zgoda-na-scczepienia

2. Zgoda_na_przetwarzanie_danych-1

 

 

Komunikat Rektora Szczepienia COVID-19

 

Komunikat Rektora Radomskiej Szkoły Wyższej

W związku z informacją z  MEiN z proszę o zapoznanie się  przez  studentów Uczelni z treścią komunikatu sprawie szczepień .Szczepienia przeciw COVID-19 będą  wymagane od studentów odbywających zajęcia w formie kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo.

Informacja  Ministerstwa Edukacji i Nauki

Do 14 stycznia 2021 r. za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie Rządowego Centrum Bezpieczenstwa można zgłaszać chętnych z priorytetowej grupy „zero” do szczepień. Za zebranie listy chętnych pracowników odpowiada pracodawca.

Przypominamy, że pracownicy i studenci kierunków medycznych należą do priorytetowej grupy „zero”, co oznacza, że z racji swoich zawodowych obowiązków mogą zostać zaszczepieni w pierwszej kolejności.

Zachęcamy wszystkie uczelnie kształcące na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu: lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, do zgłaszania do programu szczepień pracowników i studentów tych kierunków.

Kto należy do priorytetowej grupy „zero”?

W Polsce w pierwszej kolejności zaszczepione będą osoby najbardziej narażone na zakażenie koronawirusem z racji swoich zawodowych obowiązków.

Są wśród nich:

  • pracownicy szpitali węzłowych,
  • pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
  • pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
  • pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
  • pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.

Ważne! Do grupy „zero” zalicza się także personel niemedyczny pracujący w wymienionych podmiotach, czyli administracyjny i pomocniczy – bez względu na formę zatrudnienia (również wol\ontariusze i stażyści).

Zachęcamy wszystkie Uczelnie kształcące na wymienionych kierunkach do zgłaszania się do programu szczepień. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach MNiSW i MZ:

 

https://www.gov.pl/web/nauka/szczepimysie–szczepienia-przeciw-covid-19-dla-pracownikow-i-studentow-kierunkow-medycznych

 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zglos-swoich-pracownikow-z-sektora-ochrony-zdrowia-na-szczepienia-przeciw-covid-19-skorzystaj-z-formularza-on-line

 

Pozostali nauczyciele akademiccy kierunków niemedycznych będą mogli skorzystać ze szczepień w etapie I, który rozpocznie się od połowy stycznia 2021 r.

 

Procedura przystąpienia do programu została opisana na stronie:  https://www.gov.pl/web/szczepimysie/procedura-szczepien-krok-po-kroku

 

Studenci  Radomskiej Szkoły Wyższej  zapisują się na szczepienia,   na listy znajdujące się  u Pani Marty Mioduszewskiej Grudzień  /pokój 106/,   w terminie do 11 stycznia 2020 roku,  wypełniając  dwa druki znajdujące się poniżej /

1. zgoda-na-scczepienia

2. Zgoda_na_przetwarzanie_danych-1

 

 

Skip to content