Strona Główna

Życzenia – Międzynarodowy dzień pielęgniarki i położnej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych

Wszystkim Państwu

życzymy wszelkiej pomyślności i zdrowia, sukcesów w życiu

zawodowym i osobistym.

Jednocześnie w imieniu Władz Radomskiej Szkoły Wyższej
pragniemy wyrazić wdzięczność za wykonywanie pracy wymagającej

poświęcenia, odpowiedzialności i zaangażowania.

 

Życzenia Wielkanocne

Życzymy wszystkim radosnych i pogodnych  Świąt Wielkanocnych, spędzonych w gronie najbliższych osób w poczuciu bezpieczeństwa i życzliwości.    Niech ten szczególny Czas będzie dla Nas okazją do odzyskania lub umocnienia nadziei na przyszłość. Niech radość płynąca ze Świąt Wielkiejnocy  da Nam siłę na to, aby na co dzień budować wokół siebie lepszy świat.

Wszystkiego co najlepsze, z radosnym ”Alleluja!”,
życzą:  Kanclerz, Rektor,  Dziekan, Prodziekan, nauczyciele akademiccy
i pracownicy administracji.

Staże w ramach 19. edycji Programu Kariera

Od 15 marca studenci i absolwenci Radomskiej Szkoły Wyższej mogą zgłaszać się na staże w ramach 19. edycji Programu Kariera organizowanego przez Polską Radę Biznesu. W tym roku 30+ firm z całej Polsce oferuje ponad 100 staży w kilkunastu różnych branżach. Wszyscy uczestnicy Programu otrzymują wynagrodzenie – min. 3500 zł / miesiąc. Więcej informacji znajdą Państwo na: programkariera.pl

Informacja Dziekana Radomskiej Szkoły Wyższej w Radomiu z dnia 5 marca 2022r. w sprawie pomocy dla uchodźców z Ukrainy i tych którzy  pozostali na Ukrainie  

Od kilku dni jesteśmy świadkami ludzkich dramatów na Ukrainie. Widzimy przemoc ze strony okupanta, bezsilność ludzi którzy zamieszkują tereny objęte wojną. Bombardowane są szpitale, sierocińce i inne placówki udzielające pomocy chorym, niepełnosprawnym, wymagającym pomocy. Giną wojskowi, cywile, małe dzieci, ludzie tracą nadzieję na ,,lepsze jutro’’ Z całą odpowiedzialnością podkreślam, że obowiązkiem wszystkich osób reprezentujących środowisko pielęgniarskie, w tym studentów tego kierunku jest obrona najważniejszych wartości, to jest zdrowia i życia drugiego człowiek. Jest to nie tylko nasz obowiązek prawny ale też moralny wynikający z dużego poczucia solidarności z tymi, których zdrowie i życie jest zagrożone, którzy stanęli w obliczu zagłady.

Z tego też względu z zwracam się do Studentów Radomskiej Szkoły Wyższej o to abyście organizowali/ włączali się w pomoc, dla tych którzy opuszczają Ukrainę w obronie własnego zdrowia i życia i tych którzy walczą w obronie Ojczyzny. Każdy jeden gest pomocy może przyczynić się do uratowania tysiąca ludzkich istnień.

Studenci, którzy zaangażują się w różne formy udzielania pomocy/ wspierania uchodźców z Ukrainy przekraczających granicę i już przebywających na terenie Polski, a także organizując pomoc humanitarną dla tych którzy pozostali na Ukrainie  będą mogli ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się, obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w trakcie odbywania wolontariatu. Będą też mogli ubiegać się o zaliczenie nieobecności na zajęciach teoretycznych.

Podstawą do zaliczenia będzie oświadczenie studenta, w którym student opisze zakres wykonywanych zadań udzielając pomocy/ wsparcia uchodźcom i służbom organizującym pomoc.

Dziekan Wydziału

dr n. med. Iwona Czerwińska Pawluk

OGÓLNOPOLSKA  KONFERENCJA  NAUKOWA Bio-psycho-społeczno-duchowy wymiar opieki nad pacjentem

OGÓLNOPOLSKA  KONFERENCJA  NAUKOWA

Bio-psycho-społeczno-duchowy wymiar opieki nad pacjentem

która odbędzie się:

w dniu 26 marca 2022 roku
na Wydziale Nauk o Zdrowiu Radomskiej Szkoły Wyższej

 

PATRONAT HONOROWY

JM Rektor Radomskiej Szkoły Wyższej w Radomiu

dr Zbigniew Kwaśnik

Kanclerz Radomskiej Szkoły Wyższej w Radomiu

mgr Elżbieta Komosa

 

Organizator

Radomska Szkoła Wyższa. Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Patronat honorowy Konferencji

 JM Rektor

Radomskiej Szkoły Wyższej w Radomiu

dr Zbigniew Kwaśnik

Kanclerz

Radomskiej Szkoły Wyższej w Radomiu

mgr Elżbieta Komosa

 

Komitet naukowy Konferencji

Przewodniczący:

prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Vice-przewodnicząca:

dr n. med. Iwona Czerwińska Pawluk – Dziekan Radomskiej Szkoły Wyższej

Członkowie:

dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz prof. UML – Katedra i Zakład Psychologii, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

dr hab. n. med. Agnieszka Zwolak, prof. UML – Zakład Interny i Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

dr n. o. zdr. Monika Kozestańska-Oczkowska – Prodziekan Radomskiej Szkoły Wyższej

dr n. med. Ewa Kulbaka – Opiekun Koła Naukowego Promocji Zdrowia w Radomskiej Szkoły Wyższej

dr n. med. Bożena  Baczewska – Zakład Interny i Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

dr n. psych. Krystyna Wojciechowska – Katedra Strategii i Planowania Biznesu, Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej

dr n. o. zdr. Magdalena Brodowicz-Król – Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

dr  n. społ. Emilia Samardakiewicz-Kirol – Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Ks. dr n. psych. Bogusław Block – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

Komitet organizacyjny Konferencji

 

Przewodnicząca:

Dr  n. med. Ewa Kulbaka – Opiekun Koła Naukowego Promocji Zdrowia w Radomskiej Szkoły Wyższej

 

Vice-przewodnicząca:

mgr Marzena Janczaruk – Radomska Szkoła Wyższa

 

Członkowie:

dr n. med. Bożena  Baczewska – Zakład Interny i Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Studenci Koła Naukowego  Promocji Zdrowia Radomskiej Szkoły Wyższej

 

 

 

 

Bio-psycho-społeczno-duchowy wymiar opieki nad pacjentem

 

Konferencja naukowa

w dniu 26 marca 2022 roku

Program konferencji

 

 

10.00-10.15 Otwarcie konferencji – JM Rektor Radomskiej Szkoły Wyższej w Radomiu – dr Zbigniew Kwaśnik

10.15-11.30 Sesja I. Troska o dobrostan ciała pacjenta

Przewodniczą: dr n. med. Iwona Czerwińska  Pawluk, dr n. psych. Krystyna Wojciechowska, dr n. o. zdr. Magdalena Brodowicz-Król

 

 1. Edukacja pacjenta w zakresie samokontroli i samoopieki
  dr n. med. Iwona Czerwińska  Pawluk – Dziekan Radomskiej Szkoły Wyższej w Radomiu
 1. Zachowania zdrowotne pacjentów z chorobami przewlekłymi
  dr hab. n. med. Agnieszka Zwolak, prof. UML – Zakład Interny i Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 1. Zakres opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą przewlekłą
  Katarzyna Wiśniewska – studentka
  dr n. med. Ewa Kulbaka – Opiekun Koła Naukowego Promocji Zdrowia, Radomska      Szkoła Wyższa
 1. Wybrane przykłady interakcji żywności z lekami stosowanymi w terapii nadciśnienia
  Katarzyna Baczewska – studentka
  dr hab. Małgorzata Grembecka – Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Bromatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

11.30-13.00 Sesja II. Troska o stan psychiczny pacjenta

Przewodniczą: dr hab. n. med. Agnieszka Zwolak, prof. UML,  dr n. o. zdr. Monika Kozestańska-Oczkowska, ks. dr n. psych. Bogusław Block

 1. Nadzieja w chorobie bez nadziei na wyzdrowienie
  ks. dr n. psych. Bogusław Block – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 1. Wpływ choroby na zmiany osobowościowe pacjenta
 2. dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz, prof, UML – Katedra i Zakład Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  dr  n. społ. Emilia Samardakiewicz-Kirol – Katedra i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 1. Problemy psychiczne pacjenta z chorobą przewlekłą
  mgr Beata Strzelecka, mgr Aneta Jędrzejewska – Radomska Szkoła Wyższa
 1. Zakres psychoterapii elementarnej pielęgniarki/pielęgniarza nad pacjentem w przebiegu choroby przewlekłej
  dr n. med. Agnieszka Sobolewska-Samorek – Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

13.00 -14.00 Przerwa obiadowa

14.00-15.00 Sesja III. Troska o jakość relacji społecznych przewlekle chorego pacjenta

Przewodniczą: dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz  dr n. med. Bożena Baczewska,  dr n. med. Agnieszka Sobolewska-Samorek,

 1. Zaburzenia w relacjach społecznych pacjenta z chorobą przewlekłą
  dr n. o. zdr. Monika Kozestańska-Oczkowska, mgr Dorota Kowalczyk – Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu
 1. Znaczenie kompetencji zawodowych w opiece nad pacjentem
  dr n. psych. Krystyna Wojciechowska – Katedra Strategii i Planowania Biznesu, Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej
 1. Problemy zawodowe pacjenta z chorobą przewlekłą
  dr n. o. zdr. Magdalena Brodowicz-Król – Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 1. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z tendencją do alienacji
  mgr Marzena Janczaruk – Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu

15.00-16.30 Sesja IV. Troska o życie duchowe pacjenta

Przewodniczą: prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski, dr n. med. Ewa Kulbaka,             dr  n. społ. Emilia Samardakiewicz-Kirol

 1. Pacjent jako osoba będąca jednością bio-psycho-społeczno-duchową
  prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 1. Pacjent jako homo religiosus
  dr n. psych. Bogusław Block – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 1. Powołanie pielęgniarki/pielęgniarza do wsparcia duchowego pacjenta
  dr n. med. Bożena Baczewska – Zakład Interny i Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Sesja otwartych mikrofonów

Skip to content