Informacja Dziekana RSW w Radomiu z dnia 23.04.2020 r.

w sprawie Apelu Wojewody Mazowieckiego, Konstantego Radziwiłła z prośbą o zaangażowanie studentów we wspieraniu podopiecznych Domów Pomocy Społecznej

 

Studenci RSW na kierunku Pielęgniarstwa, którzy odpowiedzą na apel Wojewody Mazowieckiego i w ramach wolontariatu będą wspierać pensjonariuszy przebywających w Domach Pomocy Społecznej będą mogli ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w trakcie odbywania wolontariatu. Podstawą jest zaświadczenie wydane przed podmiot, w którym student odbywał wolontariat Wzór oświadczenia do pobrania na stronie RSW w Radomiu (Zaświadczenie o odbyciu wolontariatu). Zaświadczenie musi zawierać:

  • pieczęć nagłówkową instytucji, w której student odbywał wolontariat,
  • imię i nazwisko studenta,
  • czas odbywania wolontariatu z podaniem liczby godzin wolontariatu dziennie lub tygodniowo i łącznej liczby godzin wolontariatu,
  • wykaz czynności, które student wykonywał w trakcie odbywania wolontariatu,
  • podpis i pieczątkę osoby go wydającej.

 

Dziekan Wydziału

dr n. med. Iwona Czerwińska Pawluk

Skip to content