Komunikat rektora z dnia 28.04.2020 r

W związku z kolejnym rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego, Radomska Szkoła Wyższa wstrzymuje wszystkie zajęcia dydaktyczne w siedzibie Uczelni od 28 kwietnia do 24 maja 2020 roku.

 

Podobnie jak poprzednio prowadzący zajęcia nauczyciele akademiccy stosują zdalne formy nauczania, kontaktując się mailowo lub telefonicznie ze studentami.

Skip to content