RADOMSKA SZKOŁA WYŻSZA
Strona powstała dzięki współfinansowaniu ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020

Akty prawne wewnętrzne

Statut

Regulamin Studiów

Regulamin Świadczeń dla Studentów RSW

Regulamin Samorządu Studenckiego RSW

Regulamin odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów RSW

Regulamin rekrutacji na studia

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej

Regulamin zarządzania prawami autorskimi

Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki RSW

Regulamin kształcenia praktycznego

Regulamin MCSM

Regulamin i zasady przeprowadzania egzaminów

Regulamin egzaminu z przedmiotu podstawy pielęgniarstwa metodą OSCE w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej

Regulamin egzaminu dyplomowego

Regulamin odpłatności za studia i inne formy kształcenia z załącznikiem  październik 2023

Załącznik do regulaminu odpłatności marzec 2024

Regulamin odpłatności za studia i inne formy kształcenia marzec 2023

Załącznik do regulaminu odpłatności marzec 2023

Regulamin odpłatności za studia październik 2022

Tabela odpłatności za studia październik 2022

Skip to content