Strona główna → Biblioteka

Biblioteka

Wejscie do biblioteki online - strona w przygotowywaniu

Bazy ogólnodostępne

(dostęp nieautoryzowany)

Ogólnodostępna baza Medline oferowana bezpośrednio przez National Library of Medicine w USA

MedicalStudent.com - to wirtualna medyczna biblioteka

Baza FreeBooks4Doctors - baza zawierająca 600 książek medycznych w układzie dziedzinowym i alfabetycznym w różnych językach

BazTech -Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą tytuły artykułów z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska. Baza rejestruje artykuły z ponad 300 czasopism od 1998 r.

WYSZUKIWARKI  NAUKOWE

KATALOG TYTUŁOWY KSIĄŻEK BIBLIOTEKI RSW WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU (stan: 06/04/2018r.) - OTWÓRZ

Protokół wyposażenia biblioteki dotyczący standardu realizacji programu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w RSW (stan: 06/04/2018 r.) - OTWÓRZ

Godziny pracy bibliotek:

 

BIBLIOTEKA RADOMSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

Dni i godziny otwarcia
Poniedziałek: 10:00 - 13:00
Wtorek: 10:00 - 13:00
Środa: 10:00 - 13:00
Czwartek: dzień wewnętrzny (nieczynne)
  Piątek:

10:00 - 15:00

13:00 - 17:00 (dni zjazdów)

Sobota: 9:00 - 16:00 (dni zjazdów)
Niedziela:  9:00 - 12:00  (dni zjazdów)  

 

W skład Biblioteki Uczelnianej RSW wchodzą: Czytelnia i Wypożyczalnia. 

Biblioteka Radomskiej Szkoły Wyższej jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, a jej zadaniem jest wspomaganie procesu dydaktycznego uczelni. Gromadzi, opracowuje i udostępnia publikacje ze szczególnym uwzględnieniem takich dyscyplin naukowych, które stanowią przedmiot kształcenia w Uczelni, a więc z zakresu: nauk medycznych, ekonomicznych, społecznych, informatyki, gospodarki przestrzennej, nauk technicznych, a także wydawnictwa informacyjne.

Księgozbiór biblioteki uczelnianej liczy obecnie ok. 26 tys. woluminów  w tym ok. 5 tys. woluminów z nauk medycznych i o zdrowiu oraz ok. 20 tytułów czasopism.

 

Bazy danych dostępne w bibliotece

WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI

Wybrane zasoby Wirtualnej Biblioteki Nauki tworzone przez ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego).
Dostępne bazy ze strony ICM: Elsevier, Springer i Web of Knowledge

 

ELSEVIER

Dostęp pełnotekstowy do czasopism i książek na serwerze wydawcy - tylko z komputerów uczelnianych
Dostępne czasopisma: 
Microprocessors and Microsystems, New Scientist, Nursing Outlook 

SCOPUS

Dostęp na serwerze wydawcy - tylko z komputerów uczelnianych

SPRINGER

Dostęp na serwerze wydawcy - tylko z komputerów uczelnianych

WEB OF KNOWLEDGE

Dostęp na serwerze wydawcy - tylko z komputerów uczelnianych

WILEY

Dostęp na serwerze wydawcy - tylko z komputerów uczelnianych

EBSCO

Serwis oferuje dostęp do pełnych tekstów oraz spisów treści i abstraktów zagranicznych czasopism, także naukowych obejmujących szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, religię, teologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę,
biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne i wiele innych. Dostęp do zasobów tylko z komputerów uczelnianych

 

GŁÓWNA BIBLIOTEKA LEKARSKA

 Dostęp do  400 ooo książek i czsopism

 

BIBLIOTEKA GŁÓWNA WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Dostęp pełnotekstowy 

 

AKADEMIA MEDYCYNY

Dostęp pełnotekstowy – wersja archiwalna

CZYTELNIA MEDYCZNA

Dostęp pełnotekstowy – wersja archiwalna

 

BIOMED

Nauki medyczne

POSTĘPY NAUK MEDYCZNYCH

Dostęp pełnotekstowy – wersja archiwalna

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

Dostęp pełnotekstowy

PIELĘGNIARSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE

Dostęp pełnotekstowy

PROBLEMY PIELĘGNIARSTWA

Dostęp pełnotekstowy (czasopismo w wersji elektronicznej – dostępne z komputerów w Bibliotece Uczelnianej)

NOWOCZESNE PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO

Portal internetowy pielęgniarek i położnych

ANESTEZJOLOGIA I RATOWNICTWO

Dostęp do tekstów archiwalnych

GERIATRIA

Dostęp do tekstów archiwalnych

E-ONKOLOGIA

Internetowy portal edukacyjny

WIRTUALNY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

 

PORTAL PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

RADA BIBLIOTECZNA

1. Rada Biblioteczna jest organem opiniującym Rektora, powoływanym na okres kadencji organów jednoosobowych w Radomskiej Szkole Wyższej.

2. W skład Rady Bibliotecznej wchodzą:
1) Dyrektor Biblioteki Uczelnianej jako jej przewodniczący,
2) Przedstawiciel pracowników bibliotecznych, wybrany przez tę grupę pracowników,
3) Przedstawiciel nauczycieli akademickich wybrany przez senat,
4) Przedstawiciele nauczycieli akademickich wybranych przez rady wydziałów,
5) Przedstawiciel samorządu studenckiego.

3. Do zadań Rady Bibliotecznej należy:
1) określenie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych,
2) występowanie do Senatu i Rektora z wnioskami w sprawach związanych z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego,
3) opiniowanie sprawozdań Dyrektora Biblioteki Uczelnianej składanych Senatowi,
4) przedstawianie kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uczelnianej.

 

SKŁAD RADY BIBLIOTECZNEJ RADOMSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ 

Maria Mioduszewska

Kierownik Biblioteki Radomskiej Szkoły Wyższej

dr Iwona Czerwińska Pawluk

Dziekan Wydział u Nauk o Zdrowiu 

dr hab. Wojciech Myśliński

 Przedstawiciel nauczycieli akademickich wybrany przez Senat

 

dr Lidia Sierpińska 

Przedstawiciel nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Zdrowiu

Izabella Oder

Przedstawiciel Samorządu Studentów Radomskiej Szkoły Wyższej

 

 

Główna Biblioteka Lekarska oddział Radom Ul. Aleksandrowicza 5

  • Poniedziałek      8.00 - 19.30
  • Wtorek                 8.00 - 14.30
  • Środa                   8.00 - 19.30
  • Czwartek             8.00 - 14.30
  • Piątek                   8.00 - 14.30
  • Sobota                   nieczynne
  • Niedziela               nieczynne