Strona powstała dzięki współfinansowaniu ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020

Efekty Uczenia

1.Opis zakładanych efektów uczenia się RSW

2.Opis szczegółowych efektów uczenia się RSW

3. Matryca RSW 2019

SYLABUSY OD 2019 W RSW

Skip to content