Journal of Health Sciences – Czasopismo naukowe

Singlet-oxygen therapy. Scientific and methodological materials

Książka N. Chukhraiev, E. Chukhraieva, M. Gun’ko, L. Kurik, S. Lomeiko, Y. Marushko, N. Samosyuk, A. Tkalina, A. Vladimirov, A. Unichenko, R. Zavorotnaya, W. Zukow ✓, N. Chukhraiev Redaktor, A. Vladimirov Redaktor, W. Zukow ✓ Redaktor, V. Lysenyuk Recenzent, V. Sobetsky Recenzent, Y. Horlatenko Tłumacz

Education of the child with epilepsy as the element of its wellness' improvement

Dubelt, Joanna; Cybula-Misiurek, Małgorzata; Czerwińska Pawluk, Iwona; Chrościńska–Krawczyk, Magdalena; Zukow, Walery

Features of physiological mechanisms control fluid and electrolyte balance in fishes.

[AUT.] SERGEY DOLOMATOV, WALERY ZUKOW, NIKOLAY NOVIKOV, MAGDALENA HAGNER-DERENGOWSKA, IWONA JAWORSKA, MONIKA KOZESTANSKA, MAREK NAPIERAŁA, RADOSŁAW MUSZKIETA, ANNA NALAZEK, EWA TRELA, JERZY EKSTEROWICZ. J. Health Sci. 2013 vol. 3 nr 2, s. 92-114, bibliogr. poz. 64.

Jaskra w świetle wiedzy studentów pielęgniarskich studiów pomostowych a rola edukacyjna pelęgniarek w zakresie chorób oczu. (Glaukoma in view of the knowledge of students of the Bachelor's degree studies in nursing and nurses' edukational role within eye illnesses.)

[AUT.] MONIKA KOZESTAŃSKA, IWONA JAWORSKA. W: Promocja zdrowia inwestycją w społeczeństwo XXI wieku. Pod red. Macieja Juszczyka, Wiesława Fideckiego, Kielce 2011, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, s. 321-337, bibliogr. sum.

Nowe podejście do opieki nad chorymi dziećmi w oddziale chirurgii. (New aspect of care for sick children in the surgery department.)

[AUT.] MONIKA KOZESTAŃSKA, KATARZYNA SŁAWEK, MIROSŁAWA PUKALUK. Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2004 vol. 8, s. 118-121, bibliogr. sum.

Poziom wiedzy wśród pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej na temat zaćmy. (The level of knowledge among patients of the basic health care on glaucoma.)

[AUT.] IWONA JAWORSKA, MONIKA KOZESTAŃSKA. W: Promocja zdrowia inwestycją w społeczeństwo XXI wieku. Pod red. Macieja Juszczyka, Wiesława Fideckiego, Kielce 2011, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, s. 307-319, bibliogr. sum.

Rola pielęgniarki w opiece nad chorym okulistycznie na przykładzie problemów pacjentów z jaskrą, przed i po zabiegu trabekulektomii. (The role of nurses in the care of ophthalmologic patients – an example of problems in patients with glaucoma, before and after trabeculectomy.)

[AUT.] MONIKA KOZESTAŃSKA. Med. Og. Nauki Zdr. 2012 t. 18 nr 4, s. 393-397, bibliogr. sum.

The knowledge of the Radom Region Teachers on glaucoma. (Wiedza nauczycieli szkół regionu radomskiego na temat jaskry.)

[AUT.] MONIKA KOZESTAŃSKA-OCZKOWSKA, IRENA WROŃSKA. J. Health Sci. 2013 vol. 3 nr 9, s. 155-168, bibliogr. sum.

Toxic and physiological aspects of metabolism nitrites and nitrates in the fish organism.

[AUT.] SERGEY DOLOMATOV, WALERY ZUKOW, MAGDALENA HAGNER-DERENGOWSKA, MONIKA KOZESTANSKA, IWONA JAWORSKA, ANNA NALAZEK. J. Health Sci. 2013 vol. 3 nr 2, s. 68-91, bibliogr. poz. 64.
Skip to content