Strona głównaO uczelni → KONFERENCJE I SEMINARIA

KONFERENCJE I SEMINARIA

 2015

 • KONFERENCJA NAUKOWA - DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE - 30.05.2015 DO POBRANIA

2014

 • PODSTAWYTERAPII CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO W PRAKTYCE PIELĘGNIAREK I FIZJOTERAPEUTÓW 11.04.2014

2011

 • I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA - HUMANISTYCZNY WYMIAR FIZJOTERAPII, REHABILITACJI 15.04.2011 r.     
 • KIERUNKI ROZWOJU RYNKÓW FINANSOWYCH 16.04.2011 r. 
 • SEMINARIUM SZKOLENIOWE - BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW 15.04.2011r.      

2009

 • Zarządzanie nieruchomościami – teoria i praktyka 10.01.2009 r
 • Zmiany na rynkach kapitałowych – teoria i praktyka 18.04.2009 r.
 • Interdyscyplinarna opieka nad osobami starszymi 02.06.2009 r.

2008

 • Zmiany w procesach zarządzania w zmieniającej się gospodarce polskiej 06.03.2008 r.
 • Nowoczesne leczenie i pielęgniarstwo w neurochirurgii i neurologii 25-27.04.2008 r.
 • Osiągnięcia współczesnej fizjoterapii 23.05.2008 r.
 • Trendy w opiece pielęgniarskiej 10.10.2008 r.

2007

 • Tendencje w sferze usług w integrującej się Europie 23.05.2007 r.
 • Rola i kierunki reform szkolnictwa wyższego w kształceniu kadr i podnoszeniu kwalifikacji w zawodach medycznych 22.06.2007 r.

2006

 • Strategie organizacji na rynku usług 17.02.2006 r.
 • Zastosowania rozwiązań informatycznych w gospodarce 10.05.2006 r.

2005

 • Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej 25.02.2005 r.
 • Sieci komputerowe - budowa, eksploatacja, kształcenie 24.06.2005 r.

2005

 • Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej 25.02.2005 r.
 • Sieci komputerowe - budowa, eksploatacja, kształcenie 24.06.2005 r.

2004

 • Racjonalizacja wydatków publicznych w warunkach deficytu budżetowego 05.11.2004 r.

2003

 • Sektor finansów publicznych w Polsce - 10 lat reform 29.05.2003 r.

2002

 • Tendencje zmian w systemie podatkowym w Polsce 15.01.2002 r.
 • Współpraca przedsiębiorstw i banków 17.05.2002 r.
 • Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce 24.09.2002 r

2001

 • Nowe produkty (usługi) bankowe w Polsce. Informatyka na usługach banku i klienta 26.01.2001 r.
 • Źródła finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego w Polsce 27.04.2001 r.
 • Marketingowe zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem 18.05.2001 r.
 • Mazowiecki rynek pracy. Regionalna polityka społeczna 04.09.2001 r.

2000

 • Podatki a rozwój przedsiębiorstw i gospodarki 28.04.2000 r.
 • Jakość usług 26.05.2000 r.

1999

 • Zarządzanie i marketing w integracji europejskiej 26.02.1999 r.
 • Edukacja bankowa 12.03.1999 r.
 • Edukacja ekonomiczna 26.11.1999 r.
 • Rozwój gospodarki rynkowej 10.12.1999 r.

1998

 • Transformacje polskiego systemu bankowego 27.03.1998 r.
 • Marketing - jakość 29.05.1998 r.

1997

 • Wprowadzenie nowych produktów bankowych i ubezpieczeniowych na rynek 06.06.1997 r.

.