Strona powstała dzięki współfinansowaniu ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020

Kursy i Szkolenia

DOBRA PRACA

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż., bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET).

Przygotuj się na sukces – podnoszenie kompetencji studentów pielęgniarstwa

Podniesienie kwalifikacji i kompetencji przez 50 osób (35K i 15M), studentów/tki pielęgniarstwa studiów stacjonarnych I stopnia poprzez opracowanie i wdrożenie motywacyjnego programu kształcenia studentów/ek oraz dostosowanie programu studiów do zmian demograficznych kraju i wyzwań epidemiologicznych, jak również zastosowanie programu rozwojowego dla absolwentów/ek w okresie 01.10.2018-31.08.2023.

Plus dla wiedzy i doświadczenia – program wsparcia studentów i absolwentów pielęgniarstwa

Podniesienie kwalifikacji i kompetencji przez 50 osób (35K i 15M), studentów/tki pielęgniarstwa studiów stacjonarnych I stopnia poprzez opracowanie i wdrożenie motywacyjnego programu kształcenia studentów/ek oraz dostosowanie programu studiów do zmian demograficznych kraju i wyzwań epidemiologicznych, jak również zastosowanie programu rozwojowego dla absolwentów/ek w okresie 01.10.2018-31.08.2023.

Skip to content