Strona główna → Rekrutacja 2014 - Studiuj z nami - Zainwestuj w swoją przyszłość!

Rekrutacja 2014 - Studiuj z nami - Zainwestuj w swoją przyszłość!

U W A G A !!!

 

W związku z dodatkowymi środkami finansowymi, Radomska Szkoła Wyższa planuje przeprowadzenie naboru na studia niestacjonarne I stopnia tzw. pomostowe rozpoczynające się wiosną 2014 roku, w ramach projektu systemowego pn. "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Europejskiego.


O przyjęcie będą mogły ubiegać się osoby, które legitymują się świadectwem dojrzałości, dyplomem ukończenia oraz pozostają w zatrudnieniu i ukończyły:

 

1. W przypadku pielęgniarek:
- pięcioletnie liceum medyczne,
- dwuipółletnią szkołę policealną lub pomaturalną.

Rekrutacja:

 

 http://www.rsw.edu.pl/rekrutacja-2014.html

ul. 1905 roku 26/28
26-600 RADOM

tel:048 3836605
e-mail: 
med@rsw.edu.pl