Strona główna → ZAPRASZAMY NA KURSY JĘZYKA MIGOWEGO !!!

ZAPRASZAMY NA KURSY JĘZYKA MIGOWEGO !!!

OFERTA KURSÓW JĘZYKA MIGOWEGO

 

W związku z Ustawą z dnia 1 kwietnia 2012 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się oferujemy Państwu udział w kursach języka migowego (trzy stopniowe).

Cel

·        Spełnienie wymogów Ustawy 

·        Zapoznanie z metodami porozumiewania się z osobami niesłyszącymi 

·        Przełamanie bariery komunikacyjnej

·        Komunikacja w zakresie poznanego słownictwa języka migowego

·        Rozumienie podstawowych wypowiedzi

·        Przybliżenie środowiska Głuchych

·        Integracja ze środowiskiem świata ciszy

·        Przygotowanie do samokształcenia

·        Możliwość rozwoju zawodowego

·        Nawiązanie współpracy z osobami niesłyszącymi

 

Oferujemy

·        Nowoczesne metody nauczania

·        Doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę

·        Małe grupy do 10 osób

·        Atrakcyjne ceny

·        Uzyskane zaświadczenia o uczestnictwie w kursie

·        Przerwy kawowe z poczęstunkiem

·        Materiały szkoleniowe (alfabet palcowy i liczebniki)

·        Materiały biurowe (zeszyt, długopis)

·        Na indywidualne potrzeby istnieje możliwość zakupienia podręcznika do nauki języka migowego

 

Czas trwania kursu

Istnieje możliwość organizowania kursów od poniedziałku do niedzieli włącznie w godzinach od 8.00 do 21.00

Jedno spotkanie - 5 godzin dziennie.

 

Termin i miejsce rozpoczęcia zajęć

Termin rozpoczęcia kursu zostanie ustalony na spotkaniu organizacyjnym.

Zajęcia będą realizowane w Radomskiej Szkole Wyższej przy ul. 1905-go Roku 26/28, 26-600 Radom (obok marketu Lidl).

 

Opłaty

I stopień - cena 550 zł

II stopień - cena 560 zł

III stopień - cena  570 zł

 

Opłata wpisowego jednorazowa przy każdym stopniu kursu wynosi 220 zł (wpłacamy do kasy RSW przy ul. 1905-go Roku 26/28, 26-600 Radom lub na konto Nr rachunku

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 07 1050 1416 1000 0023 5187 3126).

Po rozpoczęciu zajęć opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

 

Zgłoszenia

Zapisy w sekretariacie kursu w godzinach od 8.00 do 15.00

 w Radomiu przy ul. 1905-go Roku 26/28

bądź telefonicznie pod nr 48 383 66 05, 502 471 858

lub mailem na adres: med@rsw.edu.pl

 

Każdy kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu. Po przebyciu trzech etapów kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma certyfikat.