Konferencje, wydawnictwo, open journal system

OPEN JOURNAL SYSTEM  – Radomska Szkoła Wyższa zaprasza wszystkich na stronę czasopisma naukowego, gdzie można składać i publikować swoje prace, artykuły naukowe, prace oryginalne, badawcze i inne. Również zapraszamy do zarejestrowania się jako czytelnik, autor, recenzent. Zapraszamy pracowników naukowych do Rady Naukowej Czasopisma.

Znajdują się tu dwa dzienniki:

  • Journal of Health Sciences (J Health Sci) rozpoczął działalność w roku 2011 r. Znajdziemy tam artykuły recenzowane, prace naukowe o znaczeniu we wszystkich dziedzinach nauk medycznych od badań podstawowych do badań klinicznych i eksperymentalnych. Czasopismo ma na celu ustanowienie siebie jako czołowego magazynu międzynarodowego w dziedzinie nauk medycznych i biologicznych.
  • Journal of Economy Sciences (J Economy Sci) rozpoczął działalność w roku 2011 r. Znajdziemy tam artykuły recenzowane, prace naukowe o znaczeniu we wszystkich dziedzinach nauk ekonomicznych od badań podstawowych do badań praktycznych i eksperymentalnych. Czasopismo ma na celu ustanowienie siebie jako czołowego magazynu międzynarodowego w dziedzinie nauk ekonomicznych.
Skip to content