Od rektora

Drodzy przyszli i obecni Studenci

Wybór studiów to nie tylko określenie kierunku kształcenia czy wybranie zawodu, ale to przede wszystkim określenie Państwa przyszłej drogi życiowej . Wybierając uczelnię należy wybierać taką, która gwarantują wysoki poziom kształcenia i przekazuje wiedzę, która daje przewagę na konkurencyjnym rynku pracy.

Mam zaszczyt i prawdziwą przyjemność przedstawić taką Uczelnię – Radomską Szkołę Wyższą, Uczelnię, która od ćwierćwiecza na trwale wpisała się w edukacyjny rynek Polski . Uczelnię w której najważniejszą zasadą jest zasada profesjonalizmu, w której kadra wykładowców, to wybitni specjaliści w swojej dziedzinie, przekazujący wiedzę dostosowaną do poziomu kształcenia według standardów światowych.

W Naszej Uczelni na studiach na kierunku Pielęgniarstwo poczesne miejsce znajduje także postulat jedności nauczania w symbiozie z praktyką, odbywaną w prestiżowych placówkach medycznych, dzięki czemu Nasi absolwenci nie mają większych problemów ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy.

Zapewniamy Państwu bardzo dobre warunki studiowania w Uczelni we własnej bazie materialno technicznej, którą ciągle unowocześniamy – uruchamiamy obecnie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, co przyczyni się do jeszcze większego rozwoju kierunku studiów Pielęgniarstwo.

Jesteśmy przyjazną Uczelnią, w której dzięki stałym kontaktom studentów z wykładowcami i administracją kształtuje się klimat i atmosfera wzajemnego zaufania sprzyjająca zdobywaniu wiedzy.

Radomska Szkoła Wyższa to Uczelnia o dynamicznym rozwoju – Uczelnia z przyszłością, która umożliwi Państwu zrealizowanie kariery zawodowej.

Jeśli chcecie zatem Państwo zostać liderami – Radomska Szkoła Wyższa jest Uczelnią dla Państwa !

Zapraszam

Rektor

Dr Zbigniew Kwaśnik

Skip to content