Strona główna → Opłaty za studia

Opłaty za studia

Wysokość opłat

Wydział Ekonomiczny:

Wydział Nauk o Zdrowiu:

  • opłata administracyjna - 250 zł
  • opłata rekrutacyjna - 85 zł
  • czesne - 2 100 zł - PIELĘGNIARSTWO

Zasady wnoszenia opłat

Opłata rekrutacyjna i administracyjna (jeżeli jest wymagane) - dowód wpłaty na te kwoty osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia jest zobowiązana dostarczyć wraz z innymi dokumentami w dniu ich składania.

Czesne - płatne jest w ratach, przy czym opłata za semestr zimowy powinna być dokonana do końca grudnia a opłata za semestr letni, do końca maja. Istnieje możliwość przesunięcia a nawet odroczenia terminu płatności czesnego w indywidualnych i uzasadnionych przypadkach.

Opłata rekrutacyjna dla Wydziału Ekonomicznego - w dniu składania dokumentów - wpisowe zależne od kierunku, opłata rekrutacyjna: 85 zł -  dowód wpłaty na tę kwotę osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia jest zobowiązana dostarczyć wraz z innymi dokumentami w dniu ich składania.

Czesne: wysokość czesnego jest zróżnicowana w zależności od specjalności a także systemu studiów (stacjonarne, niestacjonarne). Czesne płatne jest w ratach, przy czym opłata za semestr zimowy powinna być dokonana do końca grudnia a opłata za semestr letni, do końca maja. Istnieje możliwość przesunięcia a nawet odroczenia terminu płatności czesnego w indywidualnych i uzasadnionych przypadkach.

Numer konta do wpłaty

ING Bank Śląski S.A.

07 1050 1416 1000 0023 5187 3126