Strona główna → Praktyki, program, zajęcia

Praktyki, program, zajęcia

Dokumenty praktyki - Pielęgniarstwo

1. Regulamin kształcenia praktycznego studentów - POBIERZ

2. Regulamin praktycznego egzaminu dyplomowanego z przygotowania zawodowego - POBIERZ

3. Regulamin egzaminu dyplomowanego z przygotowania teorytecznego - POBIERZ

4. Egzaminy i treści programowe - zajęcia praktyczne - POBIERZ

5. Wykaz literatury zalecanej na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe - POBIERZ

6. Kwestionariusz ankiety oceny studenta RSW  - POBIERZ

7. Kwestionariusz ankiety ocey studenckiej opiekuna zajęć praktycznych - POBIERZ

8. Instrukcja uzupełniania DZIENNIKA PRAKTYK - POBIERZ

9. Informacja dotycząca odbywania praktyk zawodowych  - POBIERZ

10.Treść Przyczeczenia Pielęgniarki/Pielęgniarza Licencjata - POBIERZ

11. Wytyczne do pisania pracy - POBIERZ 


Program praktyk


Program praktyk: Pielęgniarstwo
- Regulamin praktyk zawodowych,
- Załącznik nr. 1,
- Załącznik nr. 2,
- Załącznik nr. 3,
- Załącznik nr. 4,
- Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 
- Pielęgniarstwo chirurgiczne 
- Pielęgniarstwo geriatryczne 
- Pielęgniarstwo internistyczne 
- Pielęgniarstwo neurologiczne 
- Pielegniarstwo połozniczo ginekologiczne 
- Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece medycznej 
- Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej 
- Podstawy pielęgniarstwa 
- Podstawowa opieka zdrowotna 
- Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 
- Psychiatria 
- Rehabilitacja


Program praktyk: Pielęgniarstwo Pomostowe
- Regulamin praktyk zawodowych,
- Załacznik nr. 1
- Załacznik nr. 2
- Załacznik nr. 3
- Załacznik nr. 4


Program praktyk: Fizjoterapia
- Koordynatorzy i Opiekunowie - praktyki zawodowe,
- Informacje dotyczące odbywania praktyk 
- Praktyki zawodowe na kierunku Fizjoterapia 
- Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Fizjoterapia 
- Załacznik 1 
- Załacznik 2 
- Załacznik 3 
- Załacznik 4 
- Załacznik 5a 
- Załacznik 5b