Strona główna → Praktyki, program, zajęcia

Praktyki, program, zajęcia

Dokumenty praktyki - Pielęgniarstwo

1. Regulamin kształcenia praktycznego studentów - POBIERZ

2. Regulamin praktycznego egzaminu dyplomowanego z przygotowania zawodowego - POBIERZ

3. Regulamin egzaminu dyplomowanego z przygotowania teorytecznego - POBIERZ

4. Egzaminy i treści programowe - zajęcia praktyczne - POBIERZ

5. Wykaz literatury zalecanej na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe - POBIERZ

6. Kwestionariusz ankiety oceny studenta RSW  - POBIERZ

7. Kwestionariusz ankiety ocey studenckiej opiekuna zajęć praktycznych - POBIERZ

8. Instrukcja uzupełniania DZIENNIKA PRAKTYK - POBIERZ

9. Informacja dotycząca odbywania praktyk zawodowych  - POBIERZ

10.Treść Przyczeczenia Pielęgniarki/Pielęgniarza Licencjata - POBIERZ

11. Wytyczne do pisania pracy - POBIERZ 

12. Arkusz do gromadzenia danych o pacjencie -  POBIERZ

13. Karta indywidualnej pielęgnacji - POBIERZ

14. Zaświadczenie o odrobieniu zajęć - POBIERZ
 

Program praktyk


Program praktyk: Pielęgniarstwo
- Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 
- Pielęgniarstwo chirurgiczne 
- Pielęgniarstwo geriatryczne 
- Pielęgniarstwo internistyczne 
- Pielęgniarstwo neurologiczne 
- Pielegniarstwo połozniczo ginekologiczne 
- Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece medycznej 
- Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej 
- Podstawy pielęgniarstwa 
- Podstawowa opieka zdrowotna 
- Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 
- Psychiatria 
- Rehabilitacja