Strona główna → REKRUTACJA 2017/2018

REKRUTACJA 2017/2018

 

Wydział Nauk o Zdrowiu:

Kierunek: FIZJOTERAPIA (studia licencjackie)
Kierunek: PIELĘGNIARSTWO (studia licencjackie)
PIELĘGNIARSTWO STUDIA POMOSTOWE współfinansowane z EFS studiapomostowe.mz.gov.pl

Kierunek: ZDROWIE PUBLICZNE NOWOŚĆ (studia licencjackie)

Kształcenie w zakresie między innymi:

 • inspekcja sanitarna,
 • kosmetologia i odnowa biologiczna,
 • kosmetologia stosowana,
 • bezpieczeństwo i ratownik medyczny,
 • medycyna ratunkowa,
 • dietetyka żywienia i żywności,
 • organizacja i zarządzanie placówka zdrowotną,
 • opiekun osób starszych i niepełnosprawnych,
 • psychologia zdrowia publicznego,
 • pedagogika opiekuńcza,
 • pedagogika zdrowia,
 • pracownik socjalny,
 • menadżer służby zdrowia,
 • menadżer zdrowia publicznego i edukacji zdrowotnej.

Zasady rekrutacji

KANDYDACI ubiegający się o przyjęcie na w/w kierunki powinni złożyć komplet dokumentów tj.:

 • kwestionariusz/ wypełniony str. 1, 2 i 3 (od 2 punktu)
 • świadectwo dojrzałości w oryginale + kopia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania 
 • wyciąg z dowodu osobistego
 • ksero dowodu osobistego
 • 4 zdjęcia formatu dowodowego
 • potwierdzenie wpłaty: opłata rekrutacyjna 85 zł , wpisowe zależne od kierunku


Kandydaci na studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu zobowiązani są dostarczyć
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania od lekarza uprawnionego do wystawiania tego typu zaświadczeń (np. lekarza medycyny pracy)

UWAGA! Kandydaci na kierunek Pielęgniarstwo - studia pomostowe. Zobowiązani są dodatkowo dostarczyć:

 • dyplom ukończenia studium medycznego w oryginale + kopia
 • prawo wykonywania zawodu oryginał + kopia
 • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu

DO POBRANIA :

1. podanie

2. kwestonariusz osobowy:  pobierz doc / pobierz  pdf

3. ślubowanie

4. zobowiązanie