Strona główna → REKRUTACJA 2018/2019

REKRUTACJA 2018/2019

 

Wydział Nauk o Zdrowiu:

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO (studia licencjackie)
PIELĘGNIARSTWO STUDIA POMOSTOWE współfinansowane z EFS studiapomostowe.mz.gov.pl

Zasady rekrutacji - POBIERZ


KANDYDACI ubiegający się o przyjęcie na w/w kierunki powinni złożyć komplet dokumentów tj.:

  • kwestionariusz/ wypełniony str. 1, 2 i 3 (od 2 punktu)
  • świadectwo dojrzałości w oryginale + kopia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania 
  • wyciąg z dowodu osobistego
  • ksero dowodu osobistego
  • 4 zdjęcia formatu dowodowego
  • potwierdzenie wpłaty: opłata rekrutacyjna 85 zł , wpisowe zależne od kierunku


Kandydaci na studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu zobowiązani są dostarczyć
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania od lekarza uprawnionego do wystawiania tego typu zaświadczeń (np. lekarza medycyny pracy)

UWAGA! Kandydaci na kierunek Pielęgniarstwo - studia pomostowe. Zobowiązani są dodatkowo dostarczyć:

  • dyplom ukończenia studium medycznego w oryginale + kopia
  • prawo wykonywania zawodu oryginał + kopia
  • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu

DO POBRANIA :

1. podanie

2. kwestonariusz osobowy:  pobierz doc / pobierz  pdf

3. ślubowanie

4. zobowiązanie