Sylabusy od 2019 w RSW

A4. biochemia i biofizyka 2020 2021

A6 mikrobiologia i parazytologia 20219-2022

C1 podstawy pielęgniarstwa 2019-2022

C4 podstawowa opieka zdrowotna 2019-2022

C6 Organizacja pracy piel. 2019-2022

C7 etyka zawodu pielęgniarki 2019-2022

C8 Systemy inf w ochronie zdrowia 2019-2022

C9B współpraca w zes.opieki zdrowotnej 2019-2022

D 3 pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 2019-2022

D1 chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 2019-2022

D11 podstawy rehabilitacji 2019-2022

D12 podstawy ratownictwa medycznego 2019-2022

D14 Badania naukowe w pielęgniarstwie 2019-2022

D2 choroby wewnetrzne i pielęgniarstwo internistyczne 2019-2022

D4 położnictwo ,ginekologia 2019-2020

D5 geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 2019-2022

D6 neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 2019-2020

D7 pielęgniarstwo w opiece długoterminowej 2019-2022

D8 psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 2019-2022

D9 anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia 2019-2022 poprawki 03.02.2021

Plan studiów pielęgniarstwo I stopnia 2019 2022

Skip to content