Opłaty Za Studia

Wysokość opłat

Wydział Nauk o Zdrowiu:
  • opłata administracyjna – 250zł
  • opłata rekrutacyjna – 85zł
  • czesne – 2300zł – PIELĘGNIARSTWO

Zasady wnoszenia opłat

Opłata rekrutacyjna i administracyjna (jeżeli jest wymagane) – dowód wpłaty na te kwoty osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia jest zobowiązana dostarczyć wraz z innymi dokumentami w dniu ich składania.
Czesne – płatne jest w ratach, przy czym opłata za semestr zimowy powinna być dokonana do końca grudnia a opłata za semestr letni, do końca maja. Istnieje możliwość przesunięcia a nawet odroczenia terminu płatności czesnego w indywidualnych i uzasadnionych przypadkach.
Czesne: wysokość czesnego jest zróżnicowana w zależności od specjalności a także systemu studiów (stacjonarne, niestacjonarne). Czesne płatne jest w ratach, przy czym opłata za semestr zimowy powinna być dokonana do końca grudnia a opłata za semestr letni, do końca maja. Istnieje możliwość przesunięcia a nawet odroczenia terminu płatności czesnego w indywidualnych i uzasadnionych przypadkach.

Numer konta do wpłaty

ING Bank Śląski S.A.
07 1050 1416 1000 0023 5187 3126
Skip to content