Praktyki, program, zajęcia

Dokumenty praktyki - Pielęgniarstwo

Regulamin kształcenia praktycznego studentów

Regulamin praktycznego egzaminu dyplomowanego z przygotowania zawodowego

Regulamin egzaminu dyplomowanego z przygotowania teorytecznego

Egzaminy i treści programowe – zajęcia praktyczne

Wykaz literatury zalecanej na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Kwestionariusz ankiety oceny studenta RSW

Kwestionariusz ankiety ocey studenckiej opiekuna zajęć praktycznych

Instrukcja uzupełniania dziennik praktyk

Informacja dotycząca odbywania praktyk zawodowych

Treść Przyczeczenia Pielęgniarki/Pielęgniarza Licencjata

Wytyczne do pisania pracy

Arkusz do gromadzenia danych o pacjencie

Karta indywidualnej pielęgnacji

Zaświadczenie o odrobieniu zajęć

Skip to content