Praktyki, program, zajęcia

Dokumenty praktyki - Pielęgniarstwo

Regulamin kształcenia praktycznego od 1.10.2022

Regulamin praktycznego egzaminu dyplomowanego z przygotowania zawodowego

Regulamin egzaminu dyplomowanego z przygotowania teorytecznego

Egzaminy i treści programowe – zajęcia praktyczne

Wykaz literatury zalecanej na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Kwestionariusz ankiety oceny studenta RSW

Kwestionariusz ankiety oceny studenckiej opiekuna zajęć praktycznych

Instrukcja uzupełniania dziennik praktyk

Informacja dotycząca odbywania praktyk zawodowych

Treść Przyczeczenia Pielęgniarki/Pielęgniarza Licencjata

Wytyczne do pisania pracy

Arkusz do gromadzenia danych o pacjencie

Karta indywidualnej pielęgnacji

Zaświadczenie o odrobieniu zajęć

Informacja dotycząca odbywania praktyk zawodowych

Infornacja o odrobieniu zajęć praktycznych

Strona tytułowa prac zaliczeniowych

Kryteria wyboru placówek POZ

Kryteria placówek

Kryteria wyboru opiekuna

Zaswiadczenie o odbywaniu wolontariatu

Zaświadczenie o odrobieniu zajęć

Instrukcja wypełniania dzienniczka praktyk zawodowych

Zajęcia praktyczne-egzaminy i treści programowe

Skip to content