Biblioteka

Bazy ogólnodostępne

(dostęp nieautoryzowany)

Ogólnodostępna baza Medline oferowana bezpośrednio przez National Library of Medicine w USA

MedicalStudent.com – to wirtualna medyczna biblioteka

Baza FreeBooks4Doctors – baza zawierająca 600 książek medycznych w układzie dziedzinowym i alfabetycznym w różnych językach

BazTech -Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą tytuły artykułów z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska. Baza rejestruje artykuły z ponad 300 czasopism od 1998 r.

KATALOG TYTUŁOWY KSIĄŻEK BIBLIOTEKI RSW WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU (stan: 06/04/2021r.) – OTWÓRZ

Protokół wyposażenia biblioteki dotyczący standardu realizacji programu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w RSW (stan: 06/04/2021 r.) – OTWÓRZ

Lista czasopism  Biblioteka Radomskiej Szkoły Wyższej (stan: 06/04/2021 r.) – OTWÓRZ

BIBLIOTEKA RADOMSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

Poniedziałek 10:00 - 13:00
Wtorek 10:00 - 13:00
Środa 10:00 - 13:00
Czwartek dzień wewnętrzny (nieczynne)
Piątek 10:00 - 15:00
13:00 - 17:00 (w terminach zjazdów)
Sobota 9:00 - 16:00 (w terminach zjazdów)
Niedziela 9:00 - 12:00 (w terminach zjazdów)

W skład Biblioteki Uczelnianej RSW wchodzą: Czytelnia i Wypożyczalnia.

Biblioteka Radomskiej Szkoły Wyższej jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, a jej zadaniem jest wspomaganie procesu dydaktycznego uczelni. Gromadzi, opracowuje i udostępnia publikacje ze szczególnym uwzględnieniem takich dyscyplin naukowych, które stanowią przedmiot kształcenia w Uczelni, a więc z zakresu: nauk medycznych, ekonomicznych, społecznych, informatyki, gospodarki przestrzennej, nauk technicznych, a także wydawnictwa informacyjne.

Księgozbiór biblioteki uczelnianej liczy obecnie ok. 26 tys. woluminów  w tym ok. 5 tys. woluminów z nauk medycznych i o zdrowiu oraz ok. 20 tytułów czasopism.

dostęp do zbiór międzynarodowy głównej biblioteki lekarskiej i wirtualnej biblioteki

WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI Wybrane zasoby Wirtualnej Biblioteki Nauki tworzone przez ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego). Dostępne bazy ze strony ICM: Elsevier, Springer i Web of Knowledge
ELSEVIER Dostęp pełnotekstowy do czasopism i książek na serwerze wydawcy - tylko z komputerów uczelnianych Dostępne czasopisma: Microprocessors and Microsystems, New Scientist, Nursing Outlook
SCOPUS Dostęp na serwerze wydawcy - tylko z komputerów uczelnianych
SPRINGER Dostęp na serwerze wydawcy - tylko z komputerów uczelnianych
WEB OF KNOWLEDGE Dostęp na serwerze wydawcy - tylko z komputerów uczelnianych
WILEY Dostęp na serwerze wydawcy - tylko z komputerów uczelnianych
EBSCO Serwis oferuje dostęp do pełnych tekstów oraz spisów treści i abstraktów zagranicznych czasopism, także naukowych obejmujących szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, religię, teologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne i wiele innych. Dostęp do zasobów tylko z komputerów uczelnianych
GŁÓWNA BIBLIOTEKA LEKARSKA Dostęp do 400 książek i czasopism
BIBLIOTEKA GŁÓWNA WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM Dostęp pełnotekstowy
AKADEMIA MEDYCYNY Dostęp pełnotekstowy – wersja archiwalna
CZYTELNIA MEDYCZNA Dostęp pełnotekstowy – wersja archiwalna
BIOMED Nauki medyczne
POSTĘPY NAUK MEDYCZNYCH Dostęp pełnotekstowy – wersja archiwalna
PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Dostęp pełnotekstowy
PROBLEMY PIELĘGNIARSTWA Dostęp pełnotekstowy (czasopismo w wersji elektronicznej – dostępne z komputerów w Bibliotece Uczelnianej)
NOWOCZESNE PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO Portal internetowy pielęgniarek i położnych
ANESTEZJOLOGIA I RATOWNICTWO ostęp do tekstów archiwalnych
GERIATRIA Dostęp do tekstów archiwalnych
E-ONKOLOGIA Internetowy portal edukacyjny
WIRTUALNY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
PORTAL PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

RADA BIBLIOTECZNA

 1. Rada Biblioteczna jest organem opiniującym Rektora, powoływanym na okres kadencji organów jednoosobowych w Radomskiej Szkole Wyższej.
 2. W skład Rady Bibliotecznej wchodzą:
  1. Dyrektor Biblioteki Uczelnianej jako jej przewodniczący,
  2. Przedstawiciel pracowników bibliotecznych, wybrany przez tę grupę pracowników,
  3. Przedstawiciel nauczycieli akademickich wybrany przez senat,
  4. Przedstawiciele nauczycieli akademickich wybranych przez rady wydziałów,
  5. Przedstawiciel samorządu studenckiego.
 3. Do zadań Rady Bibliotecznej należy:
  1. określenie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych,
  2. występowanie do Senatu i Rektora z wnioskami w sprawach związanych z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego,
  3. opiniowanie sprawozdań Dyrektora Biblioteki Uczelnianej składanych Senatowi,
  4. przedstawianie kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uczelnianej.

SKŁAD RADY BIBLIOTECZNEJ RADOMSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

Maria Mioduszewska Dytektor
dr Iwona Czerwińska Pawluk Dziekan Wydział u Nauk o Zdrowiu
dr Ewa Kulbaka Przedstawiciel nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Zdrowiu
dr Lidia Sierpińska Przedstawiciel nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Zdrowiu
Agnieszka Pach Przedstawiciel Samorządu Studentów Radomskiej Szkoły Wyższej

Główna Biblioteka Lekarska oddział Radom Ul. Aleksandrowicza 5

Poniedziałek 8.00 - 19.30
Wtorek 8.00 - 14.30
Środa 8.00 - 19.30
Czwartek 8.00 - 14.30
Piątek 8.00 - 14.30
Sobota nieczynne
Niedziela nieczynne
Skip to content