Biuro Karier

Biuro Karier w Radomskiej Szkole Wyższej rozpoczęło swą działalność 9 kwietnia 2001 roku. Głównym celem Biura Karier jest pomoc studentom i absolwentom w przejściu z okresu nauki do okresu poszukiwania pracy. Biuro Karier prowadzi poradnictwo indywidualne i grupowe, a także warsztaty szkoleniowe, główne tematy warsztatów to:

 • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • aktywne formy poszukiwania pracy

Biuro Karier pośredniczy w wyszukiwaniu staży absolwenckich, praktyk studenckich i prac wakacyjnych w kraju i zagranicą. Od grudnia 2002 roku jesteśmy członkiem Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. Pracownicy Biuro Karier biorą udział w konferencjach i szkoleniach, podczas których wymieniają doświadczenia i uwagi. Z Biura Karier korzystają nie tylko studenci i absolwenci RSW, ale również klasy maturalne szkół średnich. Biuro Karier swe usługi świadczy bezpłatnie, a finansowane jest ze środków RSW, wyposażone jest w sprzęt audiowizualny, komputer, skaner, kasety- -wideo i literaturę pomocna studentom i pracownikom.

BIURO KARIER

Losy absolwentów RSW

OFERTY PRACY

Chcesz być osoba sugestywna, o ujmującym wyglądzie i posiąść sztukę perswazji? Uczestnicz w treningu!!

SZTUKA AUTOPREZENTACJI

Przygotowującym do rozmów kwalifikacyjnych, konkursów, castingów i wystąpień publicznych. W ramach treningów zapoznamy Cie z następującymi zagadnieniami:

 • język jako system komunikowania się,
 • podstawy dykcji,
 • język ciała i kreowanie wyglądu zewnętrznego,
 • psychologia perswazji.

Prowadzącymi zajęcia będą osoby z teatralnym doświadczeniem reżyserskim, aktor radomskiego teatru, pedagog teatralny i makijażysta.
Weź udział w tym treningu, na pewno dowiesz się co musisz zrobić, aby dobrze zaprezentować sie.

Od 1 lipca 2009 roku Biuro zmieniło nazwę na:

Biuro zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów i składa się z dwóch sekcji: Biuro Karier i Klub Absolwentów

Polecamy strony:

 • www.eures.europa.eu  – Europejski Portal Mobilności Zawodowej
 • www.eures.praca.gov.pl  – Sieć Europejskich Ofert Pracy,
 • www.workcamps.pl – “Krótkoterminowe projekty dla wolontariuszy – znane na całym świecie pod nazwą Workcamp, to międzynarodowe obozy trwające zazwyczaj od 2 do 3 tygodni, przeznaczone dla młodych osób, które chcą poświęcić swój wolny czas na pracę społeczną. W workcampach uczestniczą najczęściej młodzi ludzie w wieku od 18 do 26 lat. W skład grupy, zwykle 10-15 osobowej, wchodzą przedstawiciele różnych narodowości. Każdy kraj reprezentowany jest najczęściej przez jedną lub dwie osoby. Językiem obowiązującym na workcampach jest zazwyczaj angielski lub język kraju, w którym odbywa się obóz.”
 • www.psz.praca.gov.pl – Publiczne Służby Zatrudnienia
Skip to content