Biuro Promocji Studentów i Absolwentów

Polecamy strony:

  • ankieta absolwentów
  • ankieta losów zawodowych absolwenta

  • monitorowanie abslowentów
  • www.eures.europa.eu  – Europejski Portal Mobilności Zawodowej
  • www.eures.praca.gov.pl  – Sieć Europejskich Ofert Pracy,
  • www.workcamps.pl – “Krótkoterminowe projekty dla wolontariuszy – znane na całym świecie pod nazwą Workcamp, to międzynarodowe obozy trwające zazwyczaj od 2 do 3 tygodni, przeznaczone dla młodych osób, które chcą poświęcić swój wolny czas na pracę społeczną. W workcampach uczestniczą najczęściej młodzi ludzie w wieku od 18 do 26 lat. W skład grupy, zwykle 10-15 osobowej, wchodzą przedstawiciele różnych narodowości. Każdy kraj reprezentowany jest najczęściej przez jedną lub dwie osoby. Językiem obowiązującym na workcampach jest zazwyczaj angielski lub język kraju, w którym odbywa się obóz.”
  • www.psz.praca.gov.pl – Publiczne Służby Zatrudnienia
Skip to content