Samorząd Studencki

Skład rady samorządu studenckiego:

  • Agnieszka Pach –  Przewodnicząca
  • Iwona Woźniak – Zastępca Przewodniczącej
  • Olga Zawisza – Sekretarz
  • Renata Mędrek – Członek 

Kontakt z nami:

Polecamy strony:

  • www.projektor.org.pl – Wolontariat Studencki “Naszym celem jest dotarcie do dzieci i młodzieży z małych miejscowości z aktywnością i wiedzą studentów, którzy przekazują pozytywne wzorce osobowe i swoją postawą zachęcają uczniów do dalszego rozwoju.”
  • www.inspiruj.pl – Wolontariat Studencki
  • www.targikielce.pl

Wzory pism

Dziekan prośba o urlop

Dziekan prośba o wpis warunkowy

Dziekan prośba

Kanclerz prosba o raty

Kanclerz prosba o rozwiązanie umowy

Kanclerz prośba

Podanie do Dziekana

Rektor prośba o wpis warunkowy

Rektor prośba o indywidualny Tok Studiów

Rektor prośba

Wzór odwołania o stypendium

Dziekan prośba o przepisanie oceny

Dziekan prośba o powtarzanie semestru

Skip to content