Wsparcie Dla Niepełnosprawnych Studentów

W Radomskiej Szkole Wyższej stwarzane są niepełnosprawnym studentom warunki do pełnego udziału w procesie kształcenia. W Uczelni funkcjonuje system wspierania studentów niepełnosprawnych – powołany jest Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych.
Uczelnia wspiera kształcenie niepełnosprawnych studentów, poprzez wyposażenie wypożyczalni sprzętu dla niepełnosprawnych, zakup specjalistycznych urządzeń, materiałów dydaktycznych i naukowych dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych czy brak barier architektonicznych ale także umożliwia transport między obiektami dydaktycznymi Uczelni.
Niepełnosprawni studenci mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych przysługujące na pierwszym kierunku studiów. Aby otrzymać takie stypendium, student musi jedynie przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności.
Niezależnie od stypendium specjalnego osoby niepełnosprawne mogą otrzymywać, na takich samych zasadach jak inni studenci, pozostałe świadczenia pomocy materialnej, m.in. stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i zapomogę.
Ponadto niepełnosprawni studenci mogą ubiegać się o kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa i preferencyjnymi warunkami spłaty.
Skip to content