Strona głównaO uczelni → STRUKTURA

STRUKTURA

Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 1995 roku (MEN-DNS 3-0145-86/4/AM/95), a decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 sierpnia 1995 roku (MEN-DNS 3-0145-201/2/AM/95) została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 67.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Radomskiej Szkoły Wyższej w zakresie działalności dydaktycznej i naukowej są Wydziały.

Obecnie w Uczelni funkcjonują dwa Wydziały: Ekonomiczny i Nauk o Zdrowiu. W ramach Wydziałów funkcjonują Katedry.

Na Wydziale Ekonomicznym utworzonych jest pięć katedr:

 1.  
  1. Katedra Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych,
  2. Katedra Finansów i Bankowości,
  3. Katedra Zarządzania i Marketingu,
  4. Katedra Nauk Technicznych i Informatyki,
  5. Katedra Prawa i Nauk Humanistycznych,

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu utworzone są trzy katedry:

 • Katedra Pielęgniarstwa
 • Katedra Fizjoterapii
 • Katedra Anatomii Fizjologii i Biologii Medycznej

W Uczelni są utworzone samodzielne jednostki o zadaniach ogólnouczelnianych:

 • Studium Języków Obcych,
 • Ośrodek Komputerowy,
 • Centrum Edukacji Ekonomiczno-Prawnej,
 • Centrum Integracji Europejskiej

Pozostałe jednostki organizacyjne działające w Uczelni to:

 • Biblioteka Główna i Wydziałowa,
 • Biuro Karier,
 • Dział Administracyjno-Finansowy,
 • Dział Nauczania,
 • Kancelaria Ogólna z Działem Zatrudnienia,
 • Dział Promocji i Marketingu,
 • Biuro Współpracy z Zagranicą.

Radomska Szkoła Wyższa prowadzi kształcenie na poziomie studiów I- go stopnia dające tytuł Inżynier lub Licencjat. 
Nauka organizowana jest w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Uczelnia kształci w systemie:

 • 3,5-letnich (7 semestrów) studiów inżynierskich,
 • 3-letnich (6 semestrów) studiów licencjackich.