Strona głównaO uczelni → STRUKTURA

STRUKTURA

Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 1995 roku (MEN-DNS 3-0145-86/4/AM/95), a decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 sierpnia 1995 roku (MEN-DNS 3-0145-201/2/AM/95) została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 67.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Radomskiej Szkoły Wyższej w zakresie działalności dydaktycznej i naukowej są Wydziały.

Obecnie w Uczelni funkcjonuje Wydział Nauk o Zdrowiu. W ramach Wydziału funkcjonuje Zakład Pielęgniarstwa.

W Uczelni są utworzone samodzielne jednostki o zadaniach ogólnouczelnianych:

  • Studium Języków Obcych,
  • Ośrodek Komputerowy,
  • Biuro Programów Unijnych.

Pozostałe jednostki organizacyjne działające w Uczelni to:

  • Biblioteka Główna,
  • Biuro Karier,
  • Dział Administracyjno-Finansowy,
  • Dział Nauczania,
  • Kancelaria Ogólna z Działem Zatrudnienia,
  • Biuro Współpracy z Zagranicą.

Radomska Szkoła Wyższa prowadzi kształcenie na poziomie studiów I- go stopnia dające tytuł Licencjat. 
Nauka organizowana jest w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (pomostowych).

Uczelnia kształci w systemie:

  • 3-letnich (6 semestrów) studiów licencjackich.