Strona główna → Stypendia socjalne

Stypendia socjalne

FORMY POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW RSW W RADOMIU

    Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Radomskiej Szkoły Wyższej w Radomiu studenci naszej Uczelni mogą ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń:

  • stypendium socjalne
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
  • zapomogi

     Wnioski o przyznanie pomocy materialnej na sem. zimowy  rok akademicki  2018/2019

przyjmowane będą do dnia  20.X.2018

UWAGA: Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny wynosi 1051zł

                              

Wszystkie druki niezbędne do złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej uczelni  www.rsw.edu.pl 

w zakładce stypendium.

Wszystkie informacje dotyczące stypendium:

INFORMACJE DOT. STYPENDIUM

 

Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne !!!

Rektor RSW

Zbigniew Kwaśnik

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE POBIERZ

WNIOSEK O ZAPOMOGĘ LOSOWĄ POBIERZ

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POBIERZ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------