Strona głównaO uczelni → SYLABUSY

SYLABUSY

   SYLABUSY RSW

 

Sylabusy Pielęgniarstwo Pomostowe

K23 s2 Położnictwo, ginekologia 

K23 s2 Poziom C,D położnictwo, ginekologia 

P2 s1 Fizjologia

 P3 s1 Genetyka

 P7 s1 Poziom D patologia 

    - AB (obecne A)

                 - AB 1 

                         K2 s1 Badania w pielęgniarstwie

                        K3 s1 Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - zajecia i praktyka zawodowa

                                K4 s1 Dietetyka

                                K5 s1 Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki 

                        K9 s1 Opieka paliatywna i praktyka zawodowa

                                K9 s1 Opieka paliatywna

                                K11 s1 Podstawowa opieka zdrowotna

                                K11 s1 Podstawowa opieka zdrowotna - praktyka zawodowa

                                K11 s6 Podstawowa opieka zrowotna - praktyka zawodowa

                                K12 s1 Podstawy pielęgniarstwa

                                K13 s1 Promocja zdrowia

                                K13 s1 Promocja zdrowia - praktyka zawodowa

                                K14 s1 Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne - prasktyka zawodowa

                                K14 s1 Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

                                K15 s1 Ratownictwo medyczne

                                K16 s1 Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych  - praktyka zawodowa

                                K16 s1 Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

                                K17 s1 Zakażenia szpitalne

                                P1 s1 Badania fizykalne

                                P2 s1 Biochemia i biofizyka

                                P3 s1 Anatomia z fizjologią

                                P4 s1 Farmakologia

                                P5 s1 Mikrobiologia i parazytologia

                                P6 s1 Pedagogika

                                P7 s1 Prawo

                                P8 s1 Psychologia

                                P9 s1 Radiologia

                                P10 s1 Zdrowie publiczne

               - AB 2

                               K1 s2 Anastezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia - praktyka zawodowa

                               K1 s2 Anastezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

                               K6 s2 Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne - praktyka zawodowa

                               K6 s2 Geriatria i pielegniarstwo geriatryczne

                              K7 s2 Interna i pielegniarstwo internistyczne - praktyka zawodowa

                              K7 s2 Interna i pielęgniarstwo internistyczne

                              K8 s2 Neurologia i pielegniarstwo neurologiczne - praktyka zawodowa

                              K8 s2 Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

                              K10 s2 Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne - praktyka zawodowa

                              K10 s2 Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

 

Sylabusy Pielęgniarstwo Stacjonarne

           2012-2013 r. - 

                           I rok

                                  A1  s1 Anatomia

                                      A2 s1 Fizjologia

                                      A3 s2 Patologia

                                                   A4 s2 Genetyka

                                                   A5 s1 Biochemia i biofizyka

                                                   A7 s1 Mikrobiologia i parazytologia

                                                   B1 s1 Psychologia 

                                      B2 s2 Socjologia 

                                      B3 s2 Pedagogika

                                                   B5 s2 Zdrowie publiczne

                                                   B7 s1 Język angielski

                                                   C1 s1,2 Podstawy pielęgniarstwa

                                                   C1 s2 Podstawy pielęgniarstwa - praktyka zawodowa

                                                   C2 s2 Promocja zdrowia

                                                   C5 s2 Badania fizykalne 

                          II rok  

                                      C3 s2 Podstawowa opieka zdrowotna

                                                   C4 s4 Dietetyka

                                                   C7 s3 Zakażenia szpitalne

                                                   D1 s4 Choroby wewnętrzne i pielegniarstwo internistyczne

                                      D2 s3 Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

                                                   D2 s4 Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne - praktyka zawodowa

                                                   D3 s3,4 Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - zajęcia i praktyka zawodowa

                                                   D4 s3 Położnictwo i ginekologia

                                                   D7 s4 Rehabilitacja 

                          III rok      

                                      A6 s5 Farmakologia

                                      A8 s5 Radiologia

                                                   B4 s6 Prawo

                                                   B6 s6 Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki 

                                      C3 s5 Podstawowa opieka zdrowotna - praktyka zawodowa

                                                  C3 s6 Podstawowa opieka zdrowotna - praktyka zawodowa 

                                      C6 s5,6 Badania naukowe w pielęgniarstwie

                                                  D10 s6 Opieka paliatywna - praktyka zawodowa

                                                  D1 s5 Choroby wewnętrzne  i pielęgniarstwo internistyczne - praktyka zawodowa

                                                  D4 s5 Położnictwo, ginekologia - praktyka zawodowa

                                                  D5 s5 Psychiatria i pielegniarstwo psychiatryczne - praktyka zawodowa

                                                 D5 s5 Psychiatria i pielegniarstwo psychiatryczne

                                                 D6 s6 Anastezjologia i pielegniarstwo w zagrożeniu życia - praktyka zawodowa

                                                 D6 s6 Anastezjologia  i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

                                                 D7 s6 Rehabilitacja - praktyka zawodowa

                                                 D8 s5 Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne - praktyka zawodowa

                                                 D8 s6 Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

                                                 D9 s5 Geriatria i pielegniarstwo geriatryczne

                                                 D9 s6 Geriatria i pielęgniarstwo griatryczne - praktyka zawodowa

                                                 D10 s6 Opieka paliatywna

                                                 D11 s6 Podstawy ratownictwa medycznego 

 

Sylabusy Pielęgniarstwo Stacjonarne

2014-2015 r.

                       I rok

                                                A1 s1 Anatomia

                                                A2 s2 Fizjologia

                                                A3 s2 Patologia

                                                A4 s2 Genetyka

                                                A5 s1 Biochemia i biofizyka

                                                A6 s2 Farmakologia

                                                A7 s1 Mikrobiologia i parazytologia

                                                B1 s1 Psychologia

                                                B2 s1 Socjologia

                                                B3 s2 Pedagogika

                                                B4 s1 Prawo

                                                B5 s1,2 Zdrowie publiczne

                                                B6 s1 Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki

                                                B7 s1,2,3,4 Język angielski

                                                C1 s1,2 Podstawy pielęgniarstwa

                                                C1 s2 Podstawy pielęgniarstwa - praktyka zawodowa

                                                C2 s1,2 Promocja zdrowia

                                                C3 s1,2 Podstawowa opieka zdrowotna

                                                C4 s2 Dietetyka

                                                C5 s2 Badania fizzykalne

                                                C7 s1 Zakażenia szpitalne

                                                D11 s1 Podstawy ratownictwa medycznego

                   II rok

                                               A8 s5 Radiologia

                                               D1 s4 Choroby wewnętrzne i pielegniarstwo internistyczne 

                                               D1 s5 Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne - praktyka zawodowa

                                               D2 s3 Pediatria i pielęgbiarstwo pediatryczne

                                               D3 s3,4 Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne - praktyka zawodowa

                                               D4 s5 Położnictwo, ginekologia

                                               D9 s5 Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

                                               D9 s5 Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne - praktyka zawodowa

                  III rok

                                               C3 s5 Podstawowa opieka zdrowotna - praktyka zawodowa

                                               C6 s5,6 Badania naukowe w pielęgniarstwie

                                               D2 s6 Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne - praktyka zawodowa

                                               D5 s6 Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne - praktyka zawodowa

                                               D5 s5 Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

                                               D6 s6 Anastezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia - praktyka zawodowa

                                               D5 s5 Anastezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

                                               D7 s5 Rehabilitacja - praktyka zawodowa

                                               D7 s5 Rehabilitacja

                                               D8 s5 Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

                                               D8 s6 Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne - praktyka zawodowa

                                               D10 s6 Opieka paliatywna - praktyka zawodowa

                                               D10 s6 Opieka paliatywna