Strona głównaO uczelni → WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

Uczelnia stale poszerza zakres i formy współpracy międzynarodowej. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi z większości krajów europejskich. Uczelnia aktywnie uczestniczy w wymianie studentów i kadry naukowo-dydaktycznej w ramach programów: Leonardo da Vinci i ERASMUS - przyjmuje także studentów w ramach programu Erasmus.

W roku akademickim 2005/06 Uczelnia wprowadziła na wszystkich kierunkach studiów nowe programy nauczania i europejski system punktowej oceny osiągnięć studenta (ECTS- European Credit Transfer System). Pierwszy stopień kształcenia obejmuje co najmniej trzyletnie studia zawodowe, umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego Licencjat lub Inżynier. Każdy absolwent studiów zawodowych będzie mógł kontynuować naukę na dwuletnich studiach magisterskich, a następnie na trzyletnich lub czteroletnich studiach doktoranckich. Taki system kształcenia zapewnia elastyczność studiów, indywidualizację programów kształcenia i zdobycie w ciągu pięciu lat studiów dyplomowych z różnych kierunków studiów. Pozwala również w pełni skorzystać z oferty dydaktycznej uczelni wyższych w Europie i na świecie, a także odbywać część studiów za granicą lub zdobywać tam kolejne stopnie wykształcenia. W ramach programu Leonardo da Vinci Uczelnia otrzymała grant w wysokości 250 000 euro w celu odbycia szkoleń stażowych w Niemczech i na Słowacji.

Uczelnia posiada Rozszerzona Kartę Erasmusa, umożliwiającą studentom odbywanie części studiów w zagranicznych uczelniach partnerskich, oraz praktyk zawodowych w wybranych przez nich instytucjach zagranicznych. Nauczyciele akademiccy maja możliwość wyjazdu do zagranicznych uczelni w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych, a pracownicy administracyjni możliwość uczestniczenia w zagranicznych pobytach szkoleniowych. Współpraca międzynarodowa w Radomskiej Szkole Wyższej rozwija się nie tylko na płaszczyźnie europejskiej. Uczelnia miała zaszczyt gościć przedstawiciela Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, który skutecznie zachęcał młodzież Uczelni, jak również radomskich szkół ponadgimnazjalnych, do uczestnictwa w programie "Work and Travel"