Strona głównaO uczelni → WYDAWNICTWO

WYDAWNICTWO

ZESZYTY NAUKOWE

1997

 • Wprowadzenie nowych produktów bankowych i ubezpieczeniowych na rynek;

1998

 • Nr 1/1998   Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia;
 • Nr 2/1998   Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia;
 • Nr 3-4/1998   Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia; pod redakcją naukową Janusza Feczki

1999

 • Nr 1/1999   Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia; pod redakcją naukową Janusza Feczki
 • Nr 2/1999   Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia; pod redakcją naukową Janusza Feczki
 • Nr 3/1999   Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia; pod redakcją naukową Janusza Feczki

  • Główne zagadnienia ekonomii europejskiej i ekonomiczne aspekty integracji europejskiej; Janusz Feszko, Piotr Jan Maciejewski
  • Organizacja i finanse Holdingu EXBUD SA; Renata Tatarska

2000

 • Nr 1/2000   Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia; pod redakcją naukową Zbigniewa Dreslera
 • Nr 2/2000   Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia; pod redakcją naukową prof, dr hab. Anny Olejniczuk-Merty

  • System finansowy, bankowy i monetarny Unii Europejskiej; Piotr Jan Maciejewski
  • Podstawy efektywnej reklamy; Piotr Jan Maciejewski
  • Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstw (problemy i zadania); Sławomir Bukowski, Lech Witecki
  • Wybrane zagadnienia z podstaw zarządzania finansami; Sławomir Bukowski

2001

 • Nr 2/2001   Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia; pod redakcją naukową prof. dr hab. Mariana Żukowskiego
 • Nr 3/2001   Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia; pod redakcja naukową prof. dr hab. Anny Olejniczuk-Merty
 • Nr 4/2001   Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia; pod redakcja naukową  dr Mirosława Janos-Kresł

2002

 • Nr 1/2002   Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia; pod redakcja naukową prof. dr hab. Jana Głuchowskiego
 • Nr 2/2002   Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia; pod redakcja naukową  dr Marka Pypecia
 • Nr 3/2002   Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia;
 • Nr 4/2002   Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia;

2003

 • Nr 1/2003 Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia; pod redakcją naukową dr Anny Dąbrowskiej
 • Nr 2/2003 Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia; Finanse i Bankowość
 • Nr 3/2003 Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia; Zarządzanie i Marketing, Prace pokonferencyjne „Różne aspekty jakości w procesach gospodarowania” – Konferencja WSFiB, czerwiec 2003 r.
 •  
  • Reforma dochodów publicznych w Polsce; Praca zbiorowa pod redakcją Alicji Pomorskiej i Marka Pypecia
  • Podstawowe problemy funkcjonowania systemu finansów publicznych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej; Praca zbiorowa pod redakcją Alicji Pomorskiej i Marka Pypecia
  • Reforma sektora finansów publicznych – wybrane problemy; Praca zbiorowa pod redakcją Alicji Pomorskiej i Marka Pypecia
  • Wybrane zagadnienia z podstaw zarządzania z perspektywy konkurencyjności; Bogusław Gulski

2004

 • Nr 1/2004 Informatyka;
 •  
  • Wybrane zagadnienia z podstaw zarządzania z perspektywy konkurencyjności; Bogusław Gulski


2005

 •  
  • Dylematy ekonomii i polityki gospodarczej; Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Dyra i Janusza Kosickiego
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa w europejskiej przestrzeni gospodarczej; Praca zbiorowa pod redakcją Sławomira Bukowskiego
  • The dilemmas of economic policy development and regional economic integration; Edited by Sławomir Bukowski
  • Vademecum pracownika ochrony fizyczne i detektywa; Zdzisław Stanisław Wanat


2006

 • Nr 1/2006 Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia; pod redakcją naukową Zdzisława Leszczyńskiego
 • Nr 2/2006 Rozwój i konkurencyjność polskiej gospodarki, wybrane zagadnienia; pod redakcją naukową Tadeusza Dyra
 •  
  •  Strategie organizacji na rynku usług; pod redakcją naukową Tadeusza Dyra


2007

 •  
  • Dylematy ekonomii w europejskiej przestrzeni gospodarczej;pod redakcją naukową Zbigniewa Kwaśnika i Marka Pypecia
  • Tendencje w sferze usług w integrującej się Europie; pod redakcją naukową Tadeusza Dyra i Zbigniewa Kwaśnika


2008

 •  
  • Muzykoterapia w procesach fizjoterapeutycznych; Agnieszka Saracen, Mirosław Janiszewski
  • Procesy zarządzania w zmieniającej się gospodarce; pod redakcją naukową Tadeusza Dyra i Zbigniewa Kwaśnika
  • Wybrane problemy pielęgniarstwa i fizjoterapii; pod redakcją Agnieszki Saracen i Wojciecha Hagnera
  • Trends in nursing care; edited by Agnieszka Saracen, Mariusz Wysokiński and Wiesław Fidecki

2009

 •  
  • Holistic care of the elderly; edited by Agnieszka Saracen
  • Selected problems of the ageing population; edited by Wiesław Fidecki and Mariusz Wysokiński
  • Współczesne wyzwania turystyki i rekreacji dla zdrowia. Zagadnienia pielęgnacyjne i fizjoterapeutyczne w trakcie intensywnego wysiłku fizycznego; redakcja naukowa Zbigniew Kwaśnik, Walery Żukow, Radosław Muszkieta, Marek Napierała
  • Current challenges of tourism and recreation to the health. Physiotherapeutic aspects in the prevention and treatment of diseases in marine tourism; edited by Zbigniew Kwaśnik, Walery Żukow, Radosław Muszkieta, Marek Napierała
  • Physiotherapeutic aspects in the prevention and treatment of diseases; edited by Zbigniew Kwaśnik, Walery Żukow, Radosław Muszkieta, Marek Napierała
  • Współczesne wyzwania turystyki i rekreacji dla zdrowia. Zagadnienia pielęgnacyjne i fizjoterapeutyczne; redakcja naukowa Zbigniew Kwaśnik, Walery Żukow, Radosław Muszkieta, Marek Napierała


2010

 •  
  • Aktualne wyzwania ekonomii; redakcja naukowa Zbigniew Kwaśnik, Walery Żukow,
  • Współczesne problemy ekonomiczne jako wyzwanie dla zmieniającej się gospodarki; redakcja naukowa Zbigniew Kwaśnik, Walery Żukow,