RADOMSKA SZKOŁA WYŻSZA
Strona powstała dzięki współfinansowaniu ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020

Informacje dla kandydata

SŁOWO WSTĘPNE OD J. M. REKTORA

 

DRODZY PRZYSZLI STUDENCI
Wybór studiów to nie tylko określenie kierunku kształcenia czy wybranie zawodu, ale to
przede wszystkim określenie Państwa przyszłej drogi życiowej. Wybierając uczelnię należy
wybierać taką, która gwarantują wysoki poziom kształcenia i przekazuje wiedzę, która daje
przewagę na konkurencyjnym rynku pracy.
Mam zaszczyt i prawdziwą przyjemność przedstawić taką Uczelnię – Radomską Szkołę Wyższą,
Uczelnię, która od ćwierćwiecza na trwale wpisała się w edukacyjny rynek Polski. Uczelnię
w której najważniejszą zasadą jest zasada profesjonalizmu, w której kadra wykładowców, to
wybitni specjaliści w swojej dziedzinie, przekazujący wiedzę dostosowaną do poziomu
kształcenia według standardów światowych.
W Naszej Uczelni na studiach na kierunku Pielęgniarstwo poczesne miejsce znajduje także
postulat jedności nauczania w symbiozie z praktyką, odbywaną w prestiżowych placówkach
medycznych, dzięki czemu Nasi absolwenci nie mają większych problemów ze znalezieniem
satysfakcjonującej pracy.
Zapewniamy Państwu bardzo dobre warunki studiowania w Uczelni we własnej bazie
materialno-technicznej, którą ciągle unowocześniamy – uruchamiamy obecnie
Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, co przyczyni się do jeszcze większego rozwoju
kierunku studiów Pielęgniarstwo.
Jesteśmy przyjazną Uczelnią, w której dzięki stałym kontaktom studentów z wykładowcami
i administracją kształtuje się klimat i atmosfera wzajemnego zaufania sprzyjająca zdobywaniu
wiedzy.
Radomska Szkoła Wyższa to Uczelnia o dynamicznym rozwoju – Uczelnia z przyszłością, która
umożliwi Państwu zrealizowanie kariery zawodowej.
Jeśli zatem chcecie Państwo zostać liderami – Radomska Szkoła Wyższa jest Uczelnią dla
Państwa!

Zapraszam
J.M. Rektor
Dr Zbigniew Kwaśnik

Skip to content