RADOMSKA SZKOŁA WYŻSZA
Strona powstała dzięki współfinansowaniu ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020

Campus

Uczelnia dysponuje kilkoma obiektami położonymi na terenie Radomia. Stanowią one bazę dydaktyczną Radomskiej Szkoły Wyższej.

Główna siedziba Wydziału Nauk o Zdrowiu mieści się w budynku przy ul. 1905 Roku 26/28. Znajdują się tu pomieszczenia administracji, m.in.: Dziekanat, Kwestura, Rektorat a także Biblioteka z czytelnią i sale dydaktyczne. Kluczową rolę w realizacji kształcenia odgrywają pracownie, w których studenci odbywają zajęcia a wśród nich: pracownia anatomii, fizjologii
i patologii, pracownia mikrobiologii i parazytologii, pracownia zakażeń szpitalnych, biochemii i biofizyki, pracownia pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego z pracownią położnictwa, ginekologii i pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego, pracownia farmakologii, pracownia dietetyki i POZ, pracownia badań fizykalnych, pracownia pielęgniarstwa chirurgicznego, owrzodzeń i ran trudno gojących się a także 4 pracownie umiejętności pielęgniarskich.

W Uczelni utworzone zostało także Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. Na potrzeby MCSM przeznaczone zostało całe czwarte piętro budynku, na którym zaadaptowane i wyposażone zostały następujące sale:

  • Sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności wraz z pomieszczeniem kontrolnym
  • Sala Egzaminacyjna OSCE
  • Sala Symulacji z zakresu ALS
  • Sala symulacji z zakresu BLS
  • Sala do ćwiczeń umiejętności technicznych wraz z magazynem sprzętu symulacyjnego
  • Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich
  • Magazyn sprzętu medycznego wraz z sekcją mycia i segregacji sprzętu
  • Sala do pre/debryfingu.

Biblioteka Radomskiej Szkoły Wyższej znajduje się w siedzibie Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ulicy 1905Roku 26/28. Księgozbiór Biblioteki liczy obecnie około 5000 woluminów i jest systematycznie uzupełniany o pozycje najnowsze ukazujące się na rynku. Oprócz książek Biblioteka gromadzi prenumerowane czasopisma i periodyki naukowe. W czytelni znajduje się 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz do zbiorów Wirtualnej Biblioteki Nauki jak również do zbiorów międzynarodowych Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie. W ramach współpracy międzybibliotecznej mającej na celu wspomaganie procesu kształcenia Uczelnia podpisała umowę z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim jak również z Główną Biblioteką Lekarską Oddział w Radomiu.

Kolejne obiekty Uczelni znajdują się przy ul. Marii Fołtyn 2. Jest tam zlokalizowanych pięć budynków, z których dwa przeznaczone są do realizacji zajęć. Znajdują się tu 2 aule, mniejsze i większe sale zajęciowe, sale seminaryjne oraz pomieszczenia gospodarcze. Trzy pozostałe stanowią zaplecze administracyjno-gospodarcze.

Trzecią lokalizacją Uczelni jest budynek położony przy ul. Andrzeja Struga 60. Mieszczą się tam podmioty lecznicze, które są interesariuszami Radomskiej Szkoły Wyższej.

Skip to content