RADOMSKA SZKOŁA WYŻSZA
Strona powstała dzięki współfinansowaniu ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020

Koło naukowe

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu działa pod opieką nauczyciela akademickiego Koło Naukowe „Promocji Zdrowia” zrzeszające studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu. Koło integruje studentów o wspólnych zainteresowaniach oraz wspiera inicjatywy studenckie w zakresie prowadzenia badań naukowych, organizacji konferencji naukowych, warsztatów oraz akcji popularyzacyjnych i edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia.
Celem działalności koła, jest pogłębianie wiedzy z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarstwa, wymiana doświadczeń oraz prezentowanie wyników prac badawczych.

Opiekun Koła naukowego – dr Ewa Kulbaka
Skład osobowy Zarządu Koła Naukowego:
Przewodnicząca: Katarzyna Wiśniewska
Zastępca Przewodniczącej: Ewa Sieczak
Sekretarz: Agnieszka Bobis

Skip to content