RADOMSKA SZKOŁA WYŻSZA
Strona powstała dzięki współfinansowaniu ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020

Pracownicy uczelni

PRACOWNICY DYDAKTYCZNI

Pracownicy dydaktyczni to nauczyciele akademiccy, którzy realizują zadania dydaktyczne w ramach zajęć ze studentami i uczestnikami szkół doktorskich oraz związanymi z tym sprawami organizacyjnymi. Pracownicy dydaktyczni mogą być zatrudniani na następujących stanowiskach:
• profesora
• profesora uczelni
• adiunkta
• asystenta
Kadrę Uczelni stanowią osoby reprezentujące różne dyscypliny naukowe. Są to przede wszystkim przedstawiciele zawodów medycznych, m.in.: lekarze, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, farmaceuci, analitycy medyczni a także innych specjalności: psycholodzy, pedagodzy, lektorzy, ekonomiści, informatycy, menadżerowie, itd.
Wszyscy posiadają kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć, wynikające z wykształcenia kierunkowego i wieloletniego doświadczenia zawodowego oraz dydaktycznego.
Kadra Radomskiej Szkoły Wyższej stale rozwija swoje kompetencje prowadząc badania naukowe w dyscyplinach, w których się specjalizuje organizując i uczestnicząc w konferencjach i seminariach specjalistycznych.

PRACOWNICY NIEDYDAKTYCZNI

Pracownicy niedydaktyczni zajmują się obsługą studentów i pracowników dydaktycznych oraz sprawami technicznymi związanymi z funkcjonowaniem uczelni.
W ramach poszczególnych komórek organizacyjnych realizują zadania z zakresu prowadzenia spraw związanych z kształceniem oraz innymi celami statutowymi Uczelni.

Skip to content