RADOMSKA SZKOŁA WYŻSZA
Strona powstała dzięki współfinansowaniu ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020

WZORY PODAŃ I WNIOSKÓW

INFORMACJE OGÓLNE

Podanie do Dziekana o studiowanie z jednoczesnym powtarzaniem przedmiotu

Podanie do Dziekana o przepisanie ocen

Podanie do Dziekana o przesunięcie obrony

Podanie do Dziekana o przyjęcie z innej uczelni

Podanie do Dziekana o urlop dziekański zdrowotny

Podanie do Dziekana o usprawiedliwienie nieobecności

Podanie do Kanclerza o przesunięcie terminu płatności

Podanie ogólne do Dziekana

Podanie ogólne do Rektora

Wzór informacji o zmianie danych

Skip to content