Współpraca międzynarodowa

Jednym z priorytetów naszej strategii rozwoju jest wzrost atrakcyjności Uczelni na arenie międzynarodowej oraz w kraju. Dlatego też wspieranie współpracy międzynarodowej, a w szczególności współpracy z partnerami europejskimi, jest niezwykle istotnym czynnikiem w strategii rozwoju.

Radomska Szkoła Wyższa prowadzi współpracę z instytucjami i uczelniami zagranicznymi w następujących formach:

  • w ramach dwustronnych umów o współpracy,
  • poprzez uczestnictwo w konferencjach i sympozjach naukowych za granicą,
  • poprzez zapraszanie współpracujących naukowców zagranicznych na konferencje i sympozja,
  • jako staże i stypendia zagraniczne,
  • poprzez krótkoterminowe wyjazdy za granicę w związku z prowadzonymi wspólnie pracami badawczymi.

Podstawę współpracy międzynarodowej stanowią umowy dwustronne. Obecnie Uczelnia posiada kilkanaście podpisanych umów międzyuczelnianych z partnerskimi uczelniami, z krajów takich, jak: Niemcy, Słowacja, Ukraina, Chiny.

Podpisane umowy stworzyły możliwość realizacji dwustronnych projektów naukowo-badawczych, nawiązania współpracy indywidualnej nauczycieli akademickich z zagranicznymi naukowcami, jak również możliwość krótko- i długoterminowej wymiany pracowników naukowych i studentów.

Mobilność edukacyjna to także możliwość skorzystania z programów unijnych, które Radomska Szkoła Wyższa realizuje od 15 lat.

Wyjazdy i przyjazdy studentów:

  • na studia do innych krajów programu – na okres od 3 do 12 miesięcy;
  • na praktyki do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;
  • wyjazdy absolwentów na praktyki/staże do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy

Wyjazdy i przyjazdy pracowników uczelni:

  • w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni
  • w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.).

Dowiedz się więcej o Programie Erasmus+: www.erasmusplus.org.pl

Skip to content