RADOMSKA SZKOŁA WYŻSZA
Strona powstała dzięki współfinansowaniu ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020

Wolontariat

Od początku swego istnienia Radomska Szkoła Wyższa wraz ze studentami angażuje się
w działalność charytatywną. Wielokrotnie udzielała pomocy rzeczowej i finansowej, wspierając doraźne akcje pomocowe dla osób poszkodowanych, współorganizując imprezy lokalne. Realizuje projekty partnerskie i patronuje Uniwersytetowi dla Juniorów oraz Uniwersytetowi Trzeciego Wieku. Corocznie wspiera akcję Szlachetna paczka. Od początku wojny studenci i pracownicy RSW angażują się w pomoc dla Ukrainy jeżdżąc do Hrubieszowa do Punktu Recepcyjnego jako wolontariusze i przekazując potrzebne artykuły, sprzęt
i materiały medyczne oraz żywność a także dostarczając najpotrzebniejsze rzeczy bezpośrednio obywatelom Ukrainy, którzy pozostali w swoim kraju. W ramach wolontariatu studenci pod opieką nauczycieli uczestniczą w organizowanych lokalnie festynach charytatywnych. W punkcie promocji zdrowia mierzą RR, saturację, poziom glikozy, BMI i prowadzą edukację zdrowotną jednocześnie zbierając środki na pokrycie kosztów terapii osób potrzebujących na rzecz których dana zbiórka jest organizowana.

Skip to content