RADOMSKA SZKOŁA WYŻSZA
Strona powstała dzięki współfinansowaniu ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020

Studia I stopnia

INFORMACJE OGÓLNE

TREŚCI PROGRAMOWE I EGZAMINY

KRYTERIA WYBORU OPIEKUNA

KRYTERIA WYBORU PLACÓWKI POZ

KRYTERIA WYBORU PLACÓWKI

MIEJSCA REALIZACJI PRAKTYK

Skip to content