RADOMSKA SZKOŁA WYŻSZA
Strona powstała dzięki współfinansowaniu ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia
odbywa się dwuetapowo.

 

Etap I: on line.
Aby zarejestrować się jako kandydat należy na stronie internetowej Uczelni wybrać zakładkę
Wirtualny dziekanat, następnie po uruchomieniu strony znajdujące się na niej w prawym
górnym rogu hasło Rekrutacja, a po jego rozwinięciu Rejestracja. Na tym etapie należy
wypełnić kartę ewidencyjną oraz załączyć następujące dokumenty:
– studia pierwszego stopnia: zdjęcie (w odpowiednim formacie), potwierdzenie dokonania
opłaty w wymaganej wysokości, scan oryginału świadectwa maturalnego,
– studia drugiego stopnia: zdjęcie (w odpowiednim formacie), potwierdzenie dokonania
opłaty w wymaganej wysokości, scan oryginału świadectwa maturalnego, scan oryginału
dyplomu ukończenia studiów wyższych, scan oryginału suplementu do dyplomu.

 

Etap II: stacjonarnie.
W celu dokończenia procesu rekrutacji należy zgłosić się do Dziekanatu z oryginałami
dokumentów, które załączane były podczas pierwszego etapu rekrutacji. Dokumenty te będą
okazane do wglądu. Kandydat złoży Podanie o przyjęcie na studia jak również otrzyma Umowę
o studiowanie. Uzyska również skierowanie na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy.

Skip to content