RADOMSKA SZKOŁA WYŻSZA
Strona powstała dzięki współfinansowaniu ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020

Samorząd studentów

Samorząd Studentów reprezentuje wszystkich studentów Uczelni. Każdy student jest zatem członkiem samorządu studentów. Kompetencje samorządu określa ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W celu zintensyfikowania działań samorządu Władze Uczelni przyjęły zasadę organizowania spotkań z przedstawicielami samorządu w celu pełniejszego i szybszego rozpoznania potrzeb i problemów studentów. Samorząd studentów  pełni bardzo ważną rolę w Uczelni, jego przedstawiciele biorą udział w posiedzeniach Senatu, Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu, komisji stypendialnych i dyscyplinarnych, mogą zgłaszać lub przekazywać uwagi bądź wnioski. Z samorządem studentów konsultowane są także programy zajęć i kierunki rozwoju uczelni. Głos studentów jest bardzo ważnym czynnikiem opiniotwórczym, branym pod uwagę przy realizacji różnych zadań. Samorząd służy wspieraniu spraw studenckich i reprezentowaniu ich  w strukturach Uczelni. Samorząd Studentów – to studenci działający dla studentów, poświęcający czas, aby aktywności studenckie wykraczały poza obowiązkowe ramy nauczania. Do Samorządu każdy student może zwrócić się we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Uczelni.

SKŁAD SAMORZĄDU STUDENTÓW:

  • Agnieszka Pach –  Przewodnicząca
  • Iwona Woźniak – Zastępca Przewodniczącej
  • Sylwia Sulima  – Sekretarz
  • Renata Mędrek – Członek 

KONTAKT

Skip to content