RADOMSKA SZKOŁA WYŻSZA
Strona powstała dzięki współfinansowaniu ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020

Współpraca międzynarodowa

Jednym z priorytetów naszej strategii rozwoju jest wzrost atrakcyjności Uczelni na arenie międzynarodowej. Dlatego też wspieranie współpracy międzynarodowej, a w szczególności współpracy z partnerami europejskimi, jest niezwykle istotnym czynnikiem w strategii rozwoju. Radomska Szkoła Wyższa prowadzi współpracę z instytucjami i uczelniami zagranicznymi w następujących formach:

  • w ramach dwustronnych umów o współpracy,
  • poprzez uczestnictwo w konferencjach i sympozjach naukowych za granicą, poprzez zapraszanie współpracujących naukowców zagranicznych na konferencje i sympozja, jako staże i stypendia zagraniczne, poprzez krótkoterminowe wyjazdy za granicę w związku z prowadzonymi wspólnie pracami badawczymi.

Podstawę współpracy międzynarodowej stanowią umowy dwustronne. Obecnie Uczelnia posiada kilkanaście podpisanych umów międzyuczelnianych z partnerskimi uczelniami, z krajów takich, jak: Niemcy, Słowacja, Ukraina, Chiny.

Podpisane umowy stworzyły możliwość realizacji dwustronnych projektów naukowo-badawczych, nawiązania współpracy indywidualnej nauczycieli akademickich z zagranicznymi naukowcami. Podpisane umowy stworzyły możliwość realizacji dwustronnych projektów naukowo-badawczych, nawiązania współpracy indywidualnej nauczycieli akademickich
z zagranicznymi naukowcami, jak również możliwość krótko- i długoterminowej wymiany pracowników naukowych i studentów.

Skip to content