RADOMSKA SZKOŁA WYŻSZA
Strona powstała dzięki współfinansowaniu ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020

Projekty Unijne

DOBRA PRACA

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż., bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET).

Przygotuj się na sukces – podnoszenie kompetencji studentów pielęgniarstwa

Radomska Szkoła Wyższa realizuje projekt „Przygotuj się na sukces – podnoszenie kompetencji studentów pielęgniarstwa” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plus dla wiedzy i doświadczenia – program wsparcia studentów i absolwentów pielęgniarstwa

Podniesienie kwalifikacji i kompetencji przez 50 osób (35K i 15M), studentów/tki pielęgniarstwa studiów stacjonarnych I stopnia poprzez opracowanie i wdrożenie motywacyjnego programu kształcenia studentów/ek oraz dostosowanie programu studiów do zmian demograficznych kraju i wyzwań epidemiologicznych, jak również zastosowanie programu rozwojowego dla absolwentów/ek w okresie 01.10.2018-31.08.2023.

Radomska Szkoła Wyższa realizuje projekt „Symulacja medyczna w RSW” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poprawa jakości i efektywności procesu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w RSW
w Radomiu poprzez utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej i wdrożenie Programu Rozwojowego, który przyczyni się do zwiększenia zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo poprzez wzbogacenie nauki zawodu pielęgniarki/rza o metody symulacji, adaptację i wyposażenie budynku dydaktycznego; szkolenia kadry naukowo-dydaktycznej (19K), techników SM3M) oraz kadry zarządzającej RSW(2Ki1M) z prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej, pisania scenariuszy, egzaminowania OSCE, funkcjonowania CSM, dodatkowe zajęcia dla studentów (270 os.217Ki53M) w okresie od 01.04.2020 r. do 31.07.2023 r.

Skip to content