RADOMSKA SZKOŁA WYŻSZA
Strona powstała dzięki współfinansowaniu ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020

Oferta Edukacyjna

STUDIUJ Z NAMI – WYBIERZ KIERUNEK DLA SIEBIE I ZAINWESTUJ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

  • Pielęgniarstwo – kierunek dopasowany do potrzeb rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej,
  • Niskie czesne,
  • Komfortowe warunki studiowania,
  • Wysoka jakość i elastyczny system kształcenia,
  • System stypendialny,
  • Możliwość uczestnictwa w programach edukacyjnych.

Informacje o aktualnie prowadzonych naborach na poszczególne formy kształcenia znajdziecie Państwo w zakładce REKRUTACJA.

STUDIA WYŻSZE

Kierunek pielęgniarstwo

Studia pierwszego stopnia (stacjonarne)

Studia drugiego stopnia (niestacjonarne)

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo maturalne. Nie ma znaczenia wiek kandydata ani rodzaj ukończonej szkoły średniej. Studia trwają 3 lata (6 semestrów) podczas których realizowane jest łącznie 4720 godzin zajęć, w tym 1100 godzin zajęć praktycznych i 1200 godzin praktyk zawodowych. Studia kończą się egzaminem zawodowym (praktycznym) oraz obroną pracy dyplomowej. Absolwent uzyskuje tytuł Licencjat Pielęgniarstwa.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Kształcenie na studiach drugiego stopnia mogą podejmować osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.  Studia trwają 2 lata (4 semestry) podczas których realizowane jest łącznie 1150 godzin zajęć, w tym 200 godzin praktyk zawodowych. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwent uzyskuje tytuł Magister Pielęgniarstwa.

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE DLA PIELĘGNIAREK

W ramach kształcenia podyplomowego organizowane są szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne dla pielęgniarek.

STUDIA PODYPLOMOWE

„Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia”

Skip to content