RADOMSKA SZKOŁA WYŻSZA
Strona powstała dzięki współfinansowaniu ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020

Jednostki organizacyjne

ORGANIZACJA UCZELNI

Organy kolegialne:

Senat

Rada Wydziału

Organy jednoosobowe:

Zaożyciel

Kanclerz

Rektor

Dziekan

Prodziekan

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Dziekanat

Dział Kształcenia Praktycznego z Biurem ds. Podmiotów Leczniczych

Biblioteka z Działem Informacji Naukowej

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

Kancelaria z Działem Zatrudnienia

Dział Administracyjno-Finansowy z Kwesturą

Biuro Projektów Unijnych

Biuro Kanclerza

Biuro Rektora, Współpracy z Zagranicą i Mobilności Akademickiej

Dział Nauczania z Sekcją Kształcenia Podyplomowego, Kursów i Szkoleń

Centrum Pomocy Pielęgniarkom i Ich Rodzinom

Biuro Koordynatora ds. Osób Niepełnosprawnych

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, Mobbingowi i Molestowaniu Pracowników i Studentów

Biuro ds. Absolwentów

Zakład Pielęgniarstwa

Skip to content