RADOMSKA SZKOŁA WYŻSZA
Strona powstała dzięki współfinansowaniu ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020

Strefa Studenta

Sprawy Studenckie

Akredytacje i rankingi

I Olimpiada Pielęgniarska

Zaproszenie
dla studentów III roku pielęgniarstwa do wzięcia udziału
w I Uczelnianej Olimpiadzie  Pielęgniarskiej
W Radomskiej Szkole Wyższej w Radomiu

 

 

W kwietniu 2024 roku na terenie RSW w Radomiu odbędzie się I Olimpiada Pielęgniarska, w której udział wezmą studenci  III roku Pielęgniarstwa I stopnia.

Olimpiada pozwoli studentom na sprawdzenie swojej wiedzy zdobytej w toku trzyletniego nauczania zawodu i ułatwi przygotowanie się do egzaminu zawodowego.

Olimpiada będzie przebiegała w trzech etapach, co zostało szczegółowo opisane w Regulaminie I Olimpiady Pielęgniarskiej w Radomskiej Szkole Wyższej w Radomiu.

Finaliści Olimpiady otrzymają upominki ufundowane przez mgr Elżbietę Komosę – Kanclerza Uczelni i list gratulacyjny.

 

   Niech idea I Olimpiady Pielęgniarskiej w Radomskiej Szkole Wyższej w Radomiu  spotka się z  akceptacją ze strony studentów, nauczycieli i niech będzie wydarzeniem szczególnym w RSW w Radomiu.

 

          Dziekan
          Dr Iwona Czerwińska Pawluk

 


Do pobrania: Regulamin I Olimpiady Pielęgniarskiej

Skip to content